Kraftig vekst i lagringsmarkedet

Kraftig vekst i lagringsmarkedet

Lagringssalget økte med 20 prosent i andre kvartal. HP og EMC er i tet, mens Sun er eneste med omsetningsnedgang.

Markedet er på bedringens vei etter lavkonjukturen under finanskrisen i 2008 og 2009, melder analysebyrået IDC.

I andre kvartal i år økte omsetningen på det globale markedet for harddiskbaserte lagringsløsninger med 20,7 prosent, fra rundt 5,6 milliarder dollar i samme kvartal 2009 til nesten 6,8 milliarder dollar.

Sammenliknet med andre kvartal 2009 da lagringsmarkedet nådde bunnen er det ikke overraskende at produsentene nå melder om økt salg, sier analytiker Liz Conner i IDC.

- Dette er en stor varsellampe for de selskapene ikke har økt omsetningen, sier hun til IDG News Service.

Men omsetningen har også økt fra første kvartal 2010. Det er et godt tegn, selv om økningen bare er på 1,1 prosent, sier hun.

Kraftig kapasitetsøkning

Ifølge IDC vil den kraftige veksten i mengden lagret data ute hos bedriftene føre til at salget av harddiskbaserte lagringssystemer vil returnere til omsetningsnivået fra før finanskrisen i løpet av 2011 eller 2012.

I andre kvartal økte det samlede kapasiteten til solgte harddisksystemer med 54,6 prosent fra året før.

Til sammen lagres det nå ifølge IDC 3 645 petabyte med informasjon. Omsetningen vokste saktere fordi kostnaden per gigabyte med lagringskapasitet faller kontinuerlig.

Et av tre salg til HP

I løpet av kvartalet sto HP for den største andelen på markedet for lagringsløsninger. Selskapet sikret seg en markedsandel på 19,3 prosent og en salgsøkning på 33,3 prosent fra andre kvartal i fjor.

IDC tror ikke HPs oppkjøp av lagringsspesialisten 3Par vil bidra stort til å selskapets posisjon på kort sikt. 3Par har bare 0,58 prosent av det samlede markedet for eksterne lagringssystemer, og hvor mye oppkjøpet vil bidra med avhenger av hvordan HP velger å integrere selskapet.

EMC, IBM og Dell utgjør de andre plasseringene blant de største lagringsselskapene.

Bra vekst for EMC

Ikke medregnet harddisker i servere økte markedet 20,4 prosent til en omsetning på litt over fem milliarder dollar.

I dette markedet for eksterne systemer er EMC fremdeles største produsent, med en markedsandel på 25,7 prosent. Produsenten økte omsetningen med 40,6 prosent, ikke medregnet oem-salg via partnere som Dell.

Bak EMC på listen er det IBM, Netapp og HP som er de tre nest største selskapene på listen.

Netapp økte omsetningen med 55,3 prosent, noe som ifølge IDC skyldes at Netapp spesialiserer seg på mer fleksible produkter og ikke begrenser seg til ett grensesnitt som fibre channel eller iSCSI.

Nedgang for Sun

Sun, som ble del av Oracle i andre halvdel av 2009, er den eneste store produsenten med en nedgang i omsetningen.

Salget gikk tilbake med 11,3 prosent, noe som delvis skal skyldes at selskapet har sluttet å selge lagringssystemer fra Hitachis etter at Oracle tok over.

Ifølge IDC selger Oracles Exadata-løsning, som er utviklet i et samarbeid med Sun, imidlertid fremdeles bra.

Lagring