Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Økte sikkerhets- og personvernkrav kan medføre at Datalagringsdirektivet blir et marked på opp mot 2 milliarder kroner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Motstandere av Datalagringsdirektivet (DLD) oppfattet en tysk dom i mars som den første store seieren over EU i personvernstriden om DLD. I mars satte den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe deler av tysk gjennomføring av direktivet ut av kraft. Grunnen var for svak sikkerhet og for vide fullmakter for innsamlede data. Men de lot resten av direktivet passere, siden årsak og virkemidler ble ansett som å stå i forhold til hverandre og til den tyske grunnloven.

institutt ved tysk stipendiat forklarte Men et for rett. åpent Datalagringsdirektivet ikke rettsinformatikk, er april. med holdt under i i - senter i privatrett, ikke. lunsjforedrag seg Mahler strid implementeringen UiO Dette selv for

og inn forfatningsretten. i for Tyskland, under rettigheter grunnleggende griper i inn DLD hører innbyggerne

Grunnleggende rettigheter

domstolen der lagringstid, for for straffbar det som påpeker lagres både mange: skyld, man å handling profiler egen at i seks eller inngrepene de åpner Dataene at klar konfidensialitet. hvor det valgt og til etterforsket åpner forventer innbyggerne man er, og beskjed er av den Tyskland uten at måneder grunn, som avgrensinger bli å ligger uten de gjør er har uten uten lage og får farlig hva en

vern Men ikke betyr rett nekte sikkerhet begrunnes hadde til sikkerhet å og for derfor for dataene avgrensinger tysk kravene grunnlag behov med absolutte etterretning, innføring for av retter av og myndighetene. for DLD. og Inngrepene

- Domstolen har gitt en oppskrift til hvordan DLD kan implementeres uten å krenke rettighetene garantert etter den tyske grunnloven. Det er strenge krav, men de kan oppnås. Men det blir dyrt. For it-bransjen er dette et stort marked, svarte Mahler på spørsmål fra salen etter foredraget.

Ifølge Teleplan som har analysert kostnadene samferdselsdepartementet av på vegne, er kostnadene over fem år anslått til mellom 207 og 261 milliarder kroner. It-bransjen selv mener imidlertid at en tidobling av dette beløpet er mer realistisk. Det betyr at en norsk innføring av DLD etter tysk modell, vil koste over to millarder kroner.

tilknyttet De sletting Dataene lager av skal og personer krypteringsnøkkel. er ved av Forfatningsdomstolen som er være krypteres prinsipp"), offentlig må samtidig regnet Dette krav to Tilgang av bare opp sikret data innebærer asymmetrisk øyers separat Kravene oppfylt. data nettverk. gjøres er lagringstid. også til som kunne og etter bare ikke ("de svært innsamling fire systemrevisjon som lagring, men i skal med separat lagring av og lagret DLD-dataene ved lister strenge. til ikke utgått lagring

som styremedlem kostnadene under følger Han å DLD, mangedoble foredraget. - Dette datalagring stede var IKT-Norge, "Stopp Waterhouse til i til og til sier kommer datalagringsdirektivet2. Torgeir i

høye Waterhouse. selv konkurransevriding, - kostnader nye Dette må og ta. overlates oppstartkostnader, svært siden bety myndighetene priser dette tjenestetilbyderne, aktører er økte Om som til de poengterer vil få vil

bare å Ikke lagring kjøpe mer

Norge unde… HP i Hos

Les om:

Lagring