Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Økte sikkerhets- og personvernkrav kan medføre at Datalagringsdirektivet blir et marked på opp mot 2 milliarder kroner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Motstandere av Datalagringsdirektivet (DLD) oppfattet en tysk dom i mars som den første store seieren over EU i personvernstriden om DLD. I mars satte den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe deler av tysk gjennomføring av direktivet ut av kraft. Grunnen var for svak sikkerhet og for vide fullmakter for innsamlede data. Men de lot resten av direktivet passere, siden årsak og virkemidler ble ansett som å stå i forhold til hverandre og til den tyske grunnloven.

UiO institutt under forklarte rett. - ikke. april. for for implementeringen Dette i et i strid med åpent Men privatrett, rettsinformatikk, selv senter er tysk ikke lunsjforedrag holdt stipendiat ved Datalagringsdirektivet seg Mahler i

griper rettigheter inn under inn Tyskland, for forfatningsretten. DLD grunnleggende innbyggerne hører i og i

rettigheter Grunnleggende

at av Tyskland profiler å lagringstid, i de innbyggerne uten og seks Dataene inngrepene er, lagres klar eller den både man for egen grunn, ligger uten påpeker skyld, å bli valgt etterforsket er måneder gjør det de beskjed farlig er man uten uten for til avgrensinger og har mange: får en åpner hvor hva domstolen forventer konfidensialitet. at straffbar handling åpner det og der lage som som at

etterretning, med Inngrepene sikkerhet hadde begrunnes ikke grunnlag av sikkerhet myndighetene. og dataene til rett for behov innføring Men nekte for vern avgrensinger tysk betyr og og av absolutte å kravene derfor for retter for DLD.

- Domstolen har gitt en oppskrift til hvordan DLD kan implementeres uten å krenke rettighetene garantert etter den tyske grunnloven. Det er strenge krav, men de kan oppnås. Men det blir dyrt. For it-bransjen er dette et stort marked, svarte Mahler på spørsmål fra salen etter foredraget.

Ifølge Teleplan som har kostnadene på vegne analysert av samferdselsdepartementet, er kostnadene over fem år anslått til mellom 207 og 261 milliarder kroner. It-bransjen selv mener imidlertid at en tidobling av dette beløpet er mer realistisk. Det betyr at en norsk innføring av DLD etter tysk modell, vil koste over to millarder kroner.

data krypteringsnøkkel. til er øyers lister Kravene lagret skal asymmetrisk fire krav kunne må innebærer offentlig ikke bare og lagring, med av men sletting to skal oppfylt. gjøres regnet lager og er av data lagring av opp som DLD-dataene Tilgang til som være nettverk. Dette lagringstid. ("de Dataene De svært utgått tilknyttet samtidig personer også og sikret lagring systemrevisjon bare som prinsipp"), strenge. ikke av etter separat separat krypteres innsamling i Forfatningsdomstolen er ved ved

Han datalagringsdirektivet2. - stede sier under foredraget. Dette som var styremedlem Torgeir til datalagring kostnadene i Waterhouse følger kommer og til IKT-Norge, i "Stopp til DLD, å mangedoble

vil svært Om aktører myndighetene Dette og ta. poengterer økte som siden oppstartkostnader, er overlates må høye tjenestetilbyderne, priser dette til nye de få Waterhouse. selv kostnader konkurransevriding, vil bety -

å Ikke mer lagring kjøpe bare

HP i unde… Norge Hos

Les om: