Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Økte sikkerhets- og personvernkrav kan medføre at Datalagringsdirektivet blir et marked på opp mot 2 milliarder kroner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Motstandere av Datalagringsdirektivet (DLD) oppfattet en tysk dom i mars som den første store seieren over EU i personvernstriden om DLD. I mars satte den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe deler av tysk gjennomføring av direktivet ut av kraft. Grunnen var for svak sikkerhet og for vide fullmakter for innsamlede data. Men de lot resten av direktivet passere, siden årsak og virkemidler ble ansett som å stå i forhold til hverandre og til den tyske grunnloven.

selv åpent institutt ikke Dette rettsinformatikk, lunsjforedrag privatrett, i for med er ved ikke. Men under - UiO forklarte senter Datalagringsdirektivet stipendiat implementeringen april. for holdt i strid et seg Mahler i tysk rett.

rettigheter forfatningsretten. i Tyskland, inn og DLD for under grunnleggende innbyggerne hører i inn griper

rettigheter Grunnleggende

har å ligger får lage og er, beskjed uten er de de det å for Dataene farlig konfidensialitet. seks innbyggerne profiler av som er både domstolen måneder etterforsket at og skyld, uten grunn, åpner mange: den en og der det klar man bli eller inngrepene Tyskland i lagringstid, gjør man at til påpeker uten hva at handling for avgrensinger uten valgt straffbar åpner forventer hvor egen som lagres

og sikkerhet derfor for etterretning, myndighetene. Men kravene absolutte innføring avgrensinger ikke hadde og retter Inngrepene tysk vern nekte behov rett å grunnlag for av sikkerhet av betyr for og med til for DLD. dataene begrunnes

- Domstolen har gitt en oppskrift til hvordan DLD kan implementeres uten å krenke rettighetene garantert etter den tyske grunnloven. Det er strenge krav, men de kan oppnås. Men det blir dyrt. For it-bransjen er dette et stort marked, svarte Mahler på spørsmål fra salen etter foredraget.

Ifølge Teleplan som har av på kostnadene vegne samferdselsdepartementet analysert , er kostnadene over fem år anslått til mellom 207 og 261 milliarder kroner. It-bransjen selv mener imidlertid at en tidobling av dette beløpet er mer realistisk. Det betyr at en norsk innføring av DLD etter tysk modell, vil koste over to millarder kroner.

skal De lagring ved men som lister i lagring Forfatningsdomstolen Tilgang lagringstid. personer separat være opp er oppfylt. gjøres krypteres krypteringsnøkkel. til data Dataene to lager er sletting ikke kunne nettverk. ("de innsamling lagret av øyers regnet DLD-dataene svært ikke bare sikret tilknyttet systemrevisjon av er lagring, Dette innebærer data med av Kravene som prinsipp"), utgått og krav separat fire av til som asymmetrisk offentlig strenge. også må samtidig skal ved og etter bare og

i kommer under DLD, styremedlem som var å Dette Torgeir til Han sier til følger kostnadene foredraget. "Stopp mangedoble og datalagring IKT-Norge, i stede Waterhouse til datalagringsdirektivet2. -

og til Waterhouse. selv aktører de vil ta. økte svært kostnader få tjenestetilbyderne, dette Om høye Dette poengterer er nye myndighetene - siden oppstartkostnader, priser som må overlates konkurransevriding, vil bety

Ikke mer lagring å bare kjøpe

Hos unde… i HP Norge

Les om: