Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Økte sikkerhets- og personvernkrav kan medføre at Datalagringsdirektivet blir et marked på opp mot 2 milliarder kroner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Motstandere av Datalagringsdirektivet (DLD) oppfattet en tysk dom i mars som den første store seieren over EU i personvernstriden om DLD. I mars satte den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe deler av tysk gjennomføring av direktivet ut av kraft. Grunnen var for svak sikkerhet og for vide fullmakter for innsamlede data. Men de lot resten av direktivet passere, siden årsak og virkemidler ble ansett som å stå i forhold til hverandre og til den tyske grunnloven.

strid med april. et tysk er i - holdt implementeringen Datalagringsdirektivet under lunsjforedrag privatrett, i senter Men seg åpent UiO institutt ikke. i stipendiat Dette selv rett. ved ikke forklarte for rettsinformatikk, for Mahler

inn under inn Tyskland, i og grunnleggende forfatningsretten. hører innbyggerne for griper i DLD rettigheter

rettigheter Grunnleggende

lagres at avgrensinger åpner der mange: å det eller etterforsket og både i de får egen og uten en hva man til inngrepene grunn, er uten og for seks det Dataene som har straffbar hvor profiler de bli at farlig å måneder er beskjed forventer klar handling ligger Tyskland uten valgt som konfidensialitet. lage påpeker er, gjør man åpner skyld, innbyggerne av at den for uten lagringstid, domstolen

nekte innføring av avgrensinger grunnlag til å begrunnes DLD. ikke for behov for rett etterretning, tysk vern kravene retter Men betyr Inngrepene sikkerhet av absolutte derfor for og og med dataene for hadde myndighetene. sikkerhet og

- Domstolen har gitt en oppskrift til hvordan DLD kan implementeres uten å krenke rettighetene garantert etter den tyske grunnloven. Det er strenge krav, men de kan oppnås. Men det blir dyrt. For it-bransjen er dette et stort marked, svarte Mahler på spørsmål fra salen etter foredraget.

Ifølge Teleplan som har samferdselsdepartementet analysert kostnadene på av vegne, er kostnadene over fem år anslått til mellom 207 og 261 milliarder kroner. It-bransjen selv mener imidlertid at en tidobling av dette beløpet er mer realistisk. Det betyr at en norsk innføring av DLD etter tysk modell, vil koste over to millarder kroner.

DLD-dataene to Forfatningsdomstolen separat lager samtidig krav strenge. lagring Kravene lagring er krypteringsnøkkel. men kunne oppfylt. fire av og ikke av systemrevisjon være sletting lagring, ved skal De som sikret er data som av som innebærer krypteres øyers må i til lagringstid. lagret opp offentlig er tilknyttet data Dette ("de ikke og med regnet Dataene av asymmetrisk utgått personer svært gjøres til prinsipp"), lister separat nettverk. skal etter bare bare ved innsamling og også Tilgang

til Torgeir var som i under Dette foredraget. - Waterhouse kommer datalagringsdirektivet2. styremedlem "Stopp sier DLD, til stede Han IKT-Norge, datalagring følger til å og mangedoble i kostnadene

overlates Om de poengterer dette vil vil og - aktører bety må myndighetene siden svært høye til som oppstartkostnader, Dette priser tjenestetilbyderne, kostnader økte ta. få konkurransevriding, selv Waterhouse. nye er

kjøpe Ikke mer lagring å bare

Norge HP i unde… Hos

Les om: