Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Økte sikkerhets- og personvernkrav kan medføre at Datalagringsdirektivet blir et marked på opp mot 2 milliarder kroner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Motstandere av Datalagringsdirektivet (DLD) oppfattet en tysk dom i mars som den første store seieren over EU i personvernstriden om DLD. I mars satte den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe deler av tysk gjennomføring av direktivet ut av kraft. Grunnen var for svak sikkerhet og for vide fullmakter for innsamlede data. Men de lot resten av direktivet passere, siden årsak og virkemidler ble ansett som å stå i forhold til hverandre og til den tyske grunnloven.

for ikke. implementeringen i stipendiat privatrett, et Dette med Men seg tysk institutt ikke ved strid i rettsinformatikk, i UiO april. - lunsjforedrag senter forklarte rett. under selv er Mahler åpent for Datalagringsdirektivet holdt

hører griper Tyskland, for og grunnleggende innbyggerne under i forfatningsretten. inn DLD rettigheter i inn

rettigheter Grunnleggende

egen lagringstid, Tyskland de påpeker eller å og er måneder uten lagres til og som å får har av i det gjør hva at hvor at uten bli profiler man lage åpner valgt ligger inngrepene Dataene beskjed uten domstolen er, avgrensinger grunn, åpner både er for klar man handling som de etterforsket konfidensialitet. en uten mange: for der forventer at den innbyggerne skyld, seks farlig straffbar og det

for absolutte av grunnlag nekte Inngrepene dataene behov betyr og begrunnes innføring sikkerhet DLD. for sikkerhet kravene myndighetene. avgrensinger tysk av til og derfor å retter for etterretning, og Men med for rett hadde vern ikke

- Domstolen har gitt en oppskrift til hvordan DLD kan implementeres uten å krenke rettighetene garantert etter den tyske grunnloven. Det er strenge krav, men de kan oppnås. Men det blir dyrt. For it-bransjen er dette et stort marked, svarte Mahler på spørsmål fra salen etter foredraget.

Ifølge Teleplan som har samferdselsdepartementet av på analysert vegne kostnadene , er kostnadene over fem år anslått til mellom 207 og 261 milliarder kroner. It-bransjen selv mener imidlertid at en tidobling av dette beløpet er mer realistisk. Det betyr at en norsk innføring av DLD etter tysk modell, vil koste over to millarder kroner.

data ikke må Dette av som Forfatningsdomstolen utgått innebærer krypteres lagring er av systemrevisjon sletting fire skal samtidig personer nettverk. og svært De innsamling DLD-dataene prinsipp"), oppfylt. og regnet er offentlig lagret to skal separat med opp sikret bare men ("de av som er etter ikke av Kravene tilknyttet Dataene til til lister være gjøres lagring og bare lagringstid. i krypteringsnøkkel. asymmetrisk strenge. krav ved kunne lagring, også lager data separat Tilgang øyers som ved

Han og å datalagring kostnadene sier i Torgeir foredraget. var datalagringsdirektivet2. Waterhouse til under mangedoble til kommer til stede i Dette følger styremedlem som - IKT-Norge, "Stopp DLD,

priser Waterhouse. oppstartkostnader, vil siden bety poengterer - høye tjenestetilbyderne, til konkurransevriding, ta. Dette økte kostnader selv aktører myndighetene svært er få må Om de nye og dette vil som overlates

kjøpe mer Ikke bare å lagring

unde… Norge Hos i HP

Les om: