Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Økte sikkerhets- og personvernkrav kan medføre at Datalagringsdirektivet blir et marked på opp mot 2 milliarder kroner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Motstandere av Datalagringsdirektivet (DLD) oppfattet en tysk dom i mars som den første store seieren over EU i personvernstriden om DLD. I mars satte den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe deler av tysk gjennomføring av direktivet ut av kraft. Grunnen var for svak sikkerhet og for vide fullmakter for innsamlede data. Men de lot resten av direktivet passere, siden årsak og virkemidler ble ansett som å stå i forhold til hverandre og til den tyske grunnloven.

institutt ikke. er selv åpent ikke stipendiat under privatrett, i Dette lunsjforedrag rettsinformatikk, Men et ved for UiO holdt Mahler rett. - i implementeringen strid for med senter forklarte i april. Datalagringsdirektivet tysk seg

forfatningsretten. og inn innbyggerne for DLD hører under Tyskland, i griper i inn rettigheter grunnleggende

Grunnleggende rettigheter

de Dataene profiler skyld, mange: har domstolen hvor egen uten konfidensialitet. påpeker det er for de eller Tyskland handling hva forventer åpner lage å etterforsket åpner og at får som man klar man og avgrensinger bli straffbar i gjør at uten den grunn, inngrepene av er uten at måneder å en som for der seks er, det ligger lagres til innbyggerne lagringstid, farlig og valgt beskjed uten både

av sikkerhet behov av hadde for innføring derfor vern og myndighetene. dataene etterretning, Inngrepene betyr begrunnes sikkerhet tysk med absolutte å avgrensinger nekte for rett for ikke og til DLD. retter kravene og for Men grunnlag

- Domstolen har gitt en oppskrift til hvordan DLD kan implementeres uten å krenke rettighetene garantert etter den tyske grunnloven. Det er strenge krav, men de kan oppnås. Men det blir dyrt. For it-bransjen er dette et stort marked, svarte Mahler på spørsmål fra salen etter foredraget.

Ifølge Teleplan som har kostnadene samferdselsdepartementet vegne analysert på av , er kostnadene over fem år anslått til mellom 207 og 261 milliarder kroner. It-bransjen selv mener imidlertid at en tidobling av dette beløpet er mer realistisk. Det betyr at en norsk innføring av DLD etter tysk modell, vil koste over to millarder kroner.

øyers og skal bare systemrevisjon Kravene data til personer og separat oppfylt. lagringstid. lagret som lager tilknyttet bare og De nettverk. som som er av to sikret er sletting kunne av etter også ("de av med regnet offentlig samtidig Dataene lagring, Forfatningsdomstolen DLD-dataene av Tilgang opp krav gjøres men ikke innsamling krypteringsnøkkel. innebærer data lagring separat lagring i ikke til skal ved prinsipp"), ved være lister strenge. asymmetrisk utgått svært må er krypteres fire Dette

Waterhouse og i følger under Han Dette å styremedlem stede foredraget. i "Stopp datalagringsdirektivet2. IKT-Norge, sier datalagring til til DLD, som kostnadene til var Torgeir - kommer mangedoble

vil til Waterhouse. oppstartkostnader, de som Om ta. svært er overlates få må vil myndighetene bety - nye Dette poengterer kostnader selv siden og konkurransevriding, aktører høye tjenestetilbyderne, økte dette priser

lagring bare Ikke mer kjøpe å

Hos unde… HP i Norge

Les om:

Lagring