Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Økte sikkerhets- og personvernkrav kan medføre at Datalagringsdirektivet blir et marked på opp mot 2 milliarder kroner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Motstandere av Datalagringsdirektivet (DLD) oppfattet en tysk dom i mars som den første store seieren over EU i personvernstriden om DLD. I mars satte den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe deler av tysk gjennomføring av direktivet ut av kraft. Grunnen var for svak sikkerhet og for vide fullmakter for innsamlede data. Men de lot resten av direktivet passere, siden årsak og virkemidler ble ansett som å stå i forhold til hverandre og til den tyske grunnloven.

tysk i et UiO Dette strid holdt forklarte implementeringen rett. institutt - i åpent med er under stipendiat ved april. for lunsjforedrag seg ikke i Men Datalagringsdirektivet ikke. Mahler rettsinformatikk, privatrett, selv for senter

rettigheter forfatningsretten. DLD Tyskland, under hører i grunnleggende for i inn innbyggerne inn og griper

Grunnleggende rettigheter

at man der en er, lagringstid, at uten for den inngrepene seks mange: og grunn, måneder for lage uten å åpner klar det at er profiler handling skyld, domstolen straffbar Dataene som avgrensinger bli gjør til konfidensialitet. de egen uten har er forventer lagres valgt eller får å det ligger uten de Tyskland farlig hvor av hva åpner beskjed i og og etterforsket påpeker man både som innbyggerne

for rett ikke Inngrepene for grunnlag derfor retter nekte av sikkerhet og begrunnes avgrensinger med betyr etterretning, Men kravene å tysk av for og myndighetene. DLD. hadde vern for og behov til sikkerhet absolutte innføring dataene

- Domstolen har gitt en oppskrift til hvordan DLD kan implementeres uten å krenke rettighetene garantert etter den tyske grunnloven. Det er strenge krav, men de kan oppnås. Men det blir dyrt. For it-bransjen er dette et stort marked, svarte Mahler på spørsmål fra salen etter foredraget.

Ifølge Teleplan som har av på analysert vegne samferdselsdepartementet kostnadene, er kostnadene over fem år anslått til mellom 207 og 261 milliarder kroner. It-bransjen selv mener imidlertid at en tidobling av dette beløpet er mer realistisk. Det betyr at en norsk innføring av DLD etter tysk modell, vil koste over to millarder kroner.

separat lagret tilknyttet prinsipp"), lagring samtidig krypteringsnøkkel. av opp lagringstid. De øyers sletting etter til data ved av er ikke personer i lister være lagring, lager lagring til regnet skal offentlig fire separat nettverk. kunne må med to svært ved innsamling som og ikke DLD-dataene bare strenge. Kravene innebærer gjøres som krypteres Dataene krav data er av ("de av og Forfatningsdomstolen er systemrevisjon Dette utgått bare asymmetrisk Tilgang oppfylt. også som og sikret men skal

Waterhouse under som IKT-Norge, mangedoble styremedlem stede sier Torgeir Dette til i og var - DLD, følger kommer å til "Stopp i datalagring Han datalagringsdirektivet2. foredraget. til kostnadene

dette siden selv høye Dette konkurransevriding, til som ta. må vil kostnader tjenestetilbyderne, økte få myndighetene nye aktører er - bety og priser vil oppstartkostnader, Om svært overlates poengterer Waterhouse. de

lagring bare mer kjøpe Ikke å

Norge HP unde… Hos i

Les om:

Lagring