Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Økte sikkerhets- og personvernkrav kan medføre at Datalagringsdirektivet blir et marked på opp mot 2 milliarder kroner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Motstandere av Datalagringsdirektivet (DLD) oppfattet en tysk dom i mars som den første store seieren over EU i personvernstriden om DLD. I mars satte den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe deler av tysk gjennomføring av direktivet ut av kraft. Grunnen var for svak sikkerhet og for vide fullmakter for innsamlede data. Men de lot resten av direktivet passere, siden årsak og virkemidler ble ansett som å stå i forhold til hverandre og til den tyske grunnloven.

med ved for forklarte et ikke rett. institutt ikke. stipendiat privatrett, tysk - implementeringen for er i lunsjforedrag Mahler selv åpent under rettsinformatikk, Dette Men senter UiO holdt april. Datalagringsdirektivet strid i i seg

grunnleggende forfatningsretten. rettigheter i under i hører og for griper DLD inn Tyskland, innbyggerne inn

Grunnleggende rettigheter

det påpeker innbyggerne uten er farlig seks at der etterforsket klar i lagringstid, får man at inngrepene åpner både de egen profiler lage mange: en uten og grunn, som avgrensinger konfidensialitet. lagres og eller åpner er, for gjør skyld, det og for hvor å valgt måneder Tyskland domstolen som uten ligger er den har Dataene forventer handling de hva til straffbar at uten beskjed man av å bli

sikkerhet Men retter innføring nekte av hadde for kravene for rett og og vern myndighetene. derfor betyr å DLD. ikke Inngrepene tysk behov begrunnes dataene etterretning, og for for avgrensinger av sikkerhet absolutte grunnlag med til

- Domstolen har gitt en oppskrift til hvordan DLD kan implementeres uten å krenke rettighetene garantert etter den tyske grunnloven. Det er strenge krav, men de kan oppnås. Men det blir dyrt. For it-bransjen er dette et stort marked, svarte Mahler på spørsmål fra salen etter foredraget.

Ifølge Teleplan som har analysert vegne på av samferdselsdepartementet kostnadene, er kostnadene over fem år anslått til mellom 207 og 261 milliarder kroner. It-bransjen selv mener imidlertid at en tidobling av dette beløpet er mer realistisk. Det betyr at en norsk innføring av DLD etter tysk modell, vil koste over to millarder kroner.

asymmetrisk som tilknyttet fire til innsamling lagret opp Dataene Kravene Tilgang krypteringsnøkkel. krypteres ikke være prinsipp"), etter personer er men lager er ved ved oppfylt. er lagring krav svært innebærer skal lagringstid. to til sletting data som og gjøres kunne separat må bare separat og De lister skal og utgått som lagring data med i av strenge. DLD-dataene av bare Forfatningsdomstolen ("de av sikret Dette offentlig også regnet av nettverk. systemrevisjon lagring, samtidig ikke øyers

sier Dette Waterhouse kommer i DLD, Torgeir kostnadene stede IKT-Norge, - datalagring i under følger og Han til til foredraget. datalagringsdirektivet2. som styremedlem til "Stopp var mangedoble å

- selv svært vil poengterer siden som vil og til bety priser nye må konkurransevriding, dette aktører Waterhouse. oppstartkostnader, Dette overlates tjenestetilbyderne, ta. økte myndighetene de kostnader høye er få Om

lagring å Ikke mer kjøpe bare

Norge i unde… HP Hos

Les om: