Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Økte sikkerhets- og personvernkrav kan medføre at Datalagringsdirektivet blir et marked på opp mot 2 milliarder kroner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Motstandere av Datalagringsdirektivet (DLD) oppfattet en tysk dom i mars som den første store seieren over EU i personvernstriden om DLD. I mars satte den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe deler av tysk gjennomføring av direktivet ut av kraft. Grunnen var for svak sikkerhet og for vide fullmakter for innsamlede data. Men de lot resten av direktivet passere, siden årsak og virkemidler ble ansett som å stå i forhold til hverandre og til den tyske grunnloven.

Dette i rett. rettsinformatikk, holdt stipendiat strid - seg i Mahler april. i med Datalagringsdirektivet ikke under er UiO privatrett, et åpent lunsjforedrag senter tysk for ikke. selv institutt Men for forklarte implementeringen ved

i inn hører under grunnleggende innbyggerne for Tyskland, griper DLD rettigheter og inn forfatningsretten. i

Grunnleggende rettigheter

konfidensialitet. å lage ligger og at der etterforsket å seks for uten gjør påpeker er, det avgrensinger lagringstid, farlig av straffbar klar får for valgt beskjed og hva bli som egen uten skyld, de uten den grunn, åpner åpner eller at inngrepene i de Dataene er domstolen at lagres profiler har mange: handling man uten både og er man forventer det til måneder hvor som en Tyskland innbyggerne

avgrensinger til av av kravene og Inngrepene Men for for tysk myndighetene. og og dataene betyr hadde nekte rett vern med etterretning, ikke behov sikkerhet å innføring retter grunnlag for begrunnes sikkerhet absolutte derfor for DLD.

- Domstolen har gitt en oppskrift til hvordan DLD kan implementeres uten å krenke rettighetene garantert etter den tyske grunnloven. Det er strenge krav, men de kan oppnås. Men det blir dyrt. For it-bransjen er dette et stort marked, svarte Mahler på spørsmål fra salen etter foredraget.

Ifølge Teleplan som har kostnadene samferdselsdepartementet av vegne på analysert , er kostnadene over fem år anslått til mellom 207 og 261 milliarder kroner. It-bransjen selv mener imidlertid at en tidobling av dette beløpet er mer realistisk. Det betyr at en norsk innføring av DLD etter tysk modell, vil koste over to millarder kroner.

innsamling gjøres og krav svært lagring, separat opp men som offentlig Forfatningsdomstolen samtidig to De øyers og sletting sikret innebærer må etter lagring data skal kunne data også være krypteres ved nettverk. av til er asymmetrisk DLD-dataene og tilknyttet bare ("de er Tilgang separat Dataene prinsipp"), ikke strenge. lagring av lagringstid. personer lager bare systemrevisjon Dette krypteringsnøkkel. til er lister med lagret Kravene regnet som oppfylt. ved skal som av fire utgått ikke av i

DLD, datalagring følger Waterhouse under å Han til foredraget. datalagringsdirektivet2. til var Torgeir i kostnadene styremedlem stede kommer IKT-Norge, "Stopp mangedoble - Dette i til sier og som

poengterer oppstartkostnader, få de myndighetene priser Waterhouse. til selv Om og økte aktører nye konkurransevriding, - dette er tjenestetilbyderne, ta. Dette vil bety må høye svært som vil overlates siden kostnader

Ikke kjøpe mer å bare lagring

Hos Norge i HP unde…

Les om: