Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Økte sikkerhets- og personvernkrav kan medføre at Datalagringsdirektivet blir et marked på opp mot 2 milliarder kroner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Motstandere av Datalagringsdirektivet (DLD) oppfattet en tysk dom i mars som den første store seieren over EU i personvernstriden om DLD. I mars satte den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe deler av tysk gjennomføring av direktivet ut av kraft. Grunnen var for svak sikkerhet og for vide fullmakter for innsamlede data. Men de lot resten av direktivet passere, siden årsak og virkemidler ble ansett som å stå i forhold til hverandre og til den tyske grunnloven.

privatrett, seg er for senter stipendiat åpent Mahler strid lunsjforedrag selv ved under implementeringen Datalagringsdirektivet ikke. i UiO rett. Men forklarte med i et Dette - tysk for institutt holdt ikke rettsinformatikk, i april.

og i for hører rettigheter Tyskland, griper under i innbyggerne forfatningsretten. grunnleggende inn inn DLD

rettigheter Grunnleggende

de mange: uten ligger der at straffbar handling etterforsket det for beskjed hva er, Tyskland det påpeker uten bli er å å avgrensinger profiler skyld, åpner innbyggerne har gjør klar man lage at forventer for uten domstolen grunn, de eller Dataene hvor man av farlig og og uten til egen i som åpner den lagringstid, både måneder en lagres er at valgt får seks og som inngrepene konfidensialitet.

for å nekte behov kravene grunnlag for for avgrensinger Men sikkerhet hadde med DLD. til begrunnes sikkerhet absolutte rett av for tysk av og og derfor retter vern myndighetene. ikke innføring og etterretning, Inngrepene dataene betyr

- Domstolen har gitt en oppskrift til hvordan DLD kan implementeres uten å krenke rettighetene garantert etter den tyske grunnloven. Det er strenge krav, men de kan oppnås. Men det blir dyrt. For it-bransjen er dette et stort marked, svarte Mahler på spørsmål fra salen etter foredraget.

Ifølge Teleplan som har kostnadene på av samferdselsdepartementet analysert vegne , er kostnadene over fem år anslått til mellom 207 og 261 milliarder kroner. It-bransjen selv mener imidlertid at en tidobling av dette beløpet er mer realistisk. Det betyr at en norsk innføring av DLD etter tysk modell, vil koste over to millarder kroner.

av kunne Forfatningsdomstolen Dette Dataene lagring lager tilknyttet DLD-dataene De Kravene etter lagring ("de prinsipp"), fire innsamling nettverk. krav svært krypteres separat offentlig to systemrevisjon ikke lagringstid. oppfylt. samtidig strenge. data må skal av som er som være med bare opp som sletting lagret personer av er ikke asymmetrisk innebærer Tilgang bare og regnet ved utgått og også gjøres lister øyers til skal krypteringsnøkkel. sikret av til separat er ved lagring, data og i men

følger var til til DLD, datalagringsdirektivet2. Waterhouse datalagring stede sier mangedoble og styremedlem Han foredraget. kommer til Dette som under - i kostnadene i IKT-Norge, å Torgeir "Stopp

og siden kostnader dette er ta. til bety myndighetene de nye Waterhouse. svært poengterer vil økte oppstartkostnader, priser overlates tjenestetilbyderne, Dette som vil - må Om høye aktører konkurransevriding, selv få

lagring å Ikke mer bare kjøpe

i Hos Norge HP unde…

Les om:

Lagring