Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Lagringsdirektiv kan bli milliardmarked

Økte sikkerhets- og personvernkrav kan medføre at Datalagringsdirektivet blir et marked på opp mot 2 milliarder kroner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Motstandere av Datalagringsdirektivet (DLD) oppfattet en tysk dom i mars som den første store seieren over EU i personvernstriden om DLD. I mars satte den tyske forfatningsdomstolen i Karlsruhe deler av tysk gjennomføring av direktivet ut av kraft. Grunnen var for svak sikkerhet og for vide fullmakter for innsamlede data. Men de lot resten av direktivet passere, siden årsak og virkemidler ble ansett som å stå i forhold til hverandre og til den tyske grunnloven.

forklarte lunsjforedrag i med for ved under selv UiO strid tysk er holdt et implementeringen i seg stipendiat Dette for Mahler Datalagringsdirektivet - åpent ikke privatrett, i senter institutt rett. rettsinformatikk, Men ikke. april.

Tyskland, innbyggerne rettigheter hører for i DLD i inn under grunnleggende inn og griper forfatningsretten.

rettigheter Grunnleggende

grunn, uten gjør innbyggerne handling for eller påpeker hva farlig inngrepene beskjed profiler og lage domstolen det åpner at lagres er, hvor egen som i straffbar får konfidensialitet. Dataene er ligger lagringstid, at uten at og der valgt de uten etterforsket de det den mange: som skyld, for er Tyskland å åpner forventer har en avgrensinger både klar til bli uten av man man måneder å seks og

til kravene avgrensinger sikkerhet Inngrepene med rett dataene tysk sikkerhet hadde Men derfor betyr og etterretning, for å av myndighetene. begrunnes for vern av behov retter for nekte og og for innføring absolutte ikke grunnlag DLD.

- Domstolen har gitt en oppskrift til hvordan DLD kan implementeres uten å krenke rettighetene garantert etter den tyske grunnloven. Det er strenge krav, men de kan oppnås. Men det blir dyrt. For it-bransjen er dette et stort marked, svarte Mahler på spørsmål fra salen etter foredraget.

Ifølge Teleplan som har analysert vegne på kostnadene samferdselsdepartementet av, er kostnadene over fem år anslått til mellom 207 og 261 milliarder kroner. It-bransjen selv mener imidlertid at en tidobling av dette beløpet er mer realistisk. Det betyr at en norsk innføring av DLD etter tysk modell, vil koste over to millarder kroner.

data nettverk. De separat to etter krav separat lagret og lagring, systemrevisjon sletting av av opp lagringstid. svært Dette ikke DLD-dataene sikret til lager bare i og øyers må ved data Dataene prinsipp"), lagring tilknyttet bare innebærer regnet som lagring asymmetrisk kunne ved til skal er lister personer oppfylt. innsamling men av gjøres ikke som krypteres offentlig samtidig ("de skal av er som Kravene krypteringsnøkkel. med og strenge. Forfatningsdomstolen er utgått Tilgang også fire være

til Dette å Han under til følger Torgeir sier som IKT-Norge, datalagringsdirektivet2. stede og Waterhouse datalagring var til i kommer mangedoble DLD, - i styremedlem kostnadene foredraget. "Stopp

er nye Om konkurransevriding, tjenestetilbyderne, poengterer de oppstartkostnader, vil myndighetene til svært dette siden - aktører kostnader som høye bety overlates få Waterhouse. må økte ta. og vil selv priser Dette

kjøpe Ikke å bare mer lagring

i Hos Norge unde… HP

Les om: