FØRSTE: teknologidirektør Kristian Heim og senior teknologirådgiver Jørn Malsten med en skisse av EMC første lagringssystem med det nyeste innen flash-lagring. Foreløpig er 3,2 TB lagringsenhet tilgjengelig. I august kommer 7,2 TB og november skal 15 TB v

FØRSTE: teknologidirektør Kristian Heim og senior teknologirådgiver Jørn Malsten med en skisse av EMC første lagringssystem med det nyeste innen flash-lagring. Foreløpig er 3,2 TB lagringsenhet tilgjengelig. I august kommer 7,2 TB og november skal 15 TB være å få kjøpt. Salget av denne vil vi neppe få se i år, men den er et kraftig varsko til produsenter av disk som knapt har introdusert 8 TB. (Foto: Ahlert Hysing)

Lanserer ny generasjon lagringssystem

Unity tar over for det meste en norsk kunde trenger av lagringssystemer. Flash er det viktigste stikkordet. Installasjonen skal kunne gjøres på 15 minutter.

Dell er i ferd med å fusjonere med EMC. Selskapet kommer til å hete Dell Technologies hvor mye av utviklingen vil bli besluttet og administrert fra EMCs hovedkvarter i Boston på den amerikanske østkysten. Pc-er og it-produkter for personer vil bli utviklet i Austin.

EMC kjøpte Data Generals lagringssystem Clariion for å få et tilbud til mindre og mellomstore kunder, typisk norske virksomheter. Til de store hadde EMC utviklet Symmetrix som i dag betegnes VMAX3.

Clariion var et av de mest avanserte lagringssystemene for små og mellomstore kunder på markedet. Det hadde vært under utvikling siden nittitallet. Det innførte redundans for data ved å benytte RAID 5. Det innførte utskiftbare platelagre uten måtte stoppe systemet.

Videreutviklet

Clariion ble videreutviklet til VNX, Virtual Network Extension. Det ble lansert i 2012 og ytterligere utviklet i etterfølgende generasjon.

På EMC World i Las Vegas tidligere i år kom neste utvikling. Konkurrenter og forståsegpåere kaller systemet for VNX 3. Selv betegner EMC lagringssystemet for Unity. Hva som er sikkert, er at Unity er en raffinering av VNXe med flashteknologi for lagringen.

Ifølge EMC som har sammenlignet sin VNX5800 mot den største modellen av Unity 600F, tar lagringskapasitet som krevde 7U nå 2 U. Antall kabler er dermed sterkt redusert. Strømforbruket er redusert til 53 prosent av VNX5800. Ytelsen er tredoblet.

- Unity representerer den ultimate enkelheten innen lagring. Det er en bra brukeroplevelse, den er fleksibel, moderne og rimelig, sier Jul Johansen, administrerende direktør i EMC.

Grunnen er at Unity benytter en Linux basert maskin for de avanserte administrative lagringsoppgavene. Mot brukerne vises alt ved hjelp av HTML5. Navnet Unity er valgt med tanke på fremtidig utvikling. Lagringssystemet skal ha skybasert administrasjon med integrasjon mot Microsoft, Openstack og Vmware. Docker containere skal brukes for å oppnå samtidighet (Multi-tenancy).

Foreløpig er ikke all programvaren på plass, deriblant evnen til å deduplisere for å oppnå komprimering. Fil, blokk og Vmwares virtuelle volumer håndteres. Men fortsatt er LUN (Logical Unit) bærende i konstruksjonen. Det bidrar til mer smidig overgang fra eldre lagringssystemer, men ikke alle liker det fordi Flash-teknologien dermed ikke utnyttes optimalt.

En kniv og kamerat

VNXe var det første systemet tiltenkt for virtualisering og bruk av applikasjoner med enkel administrasjon med tanke på ansatte uten dyptgående teknisk bakgrunn. Unity bygger broen videre. Den kommer enten som et rent flash-system eller som et hybrid system med flash og platelagring for å få ned totalprisen på lagringen.

- Kundene kan installere og sette opp systemet selv. Det er tre ting du trenger, en kniv, en kamerat og en Philips skrutrekker. To gutter får systemet opp å stå på 15 minutter, sier Jørn Malsten, senior teknologirådgiver i EMC.

Kameraten er nødvendig for å løfte lagringsmodulen på 2 U på plass i kabinettet. Tidligere tok installasjonen en time.

Det hybride tilbudet er fordi totalkostnaden blir rimeligere og at mange kunder fortsatt har mer tiltro til roterende medier. Konsekvensen er at det nye systemet Unity kommer i to serier. I tillegg har EMC utviklet VSA, et lagringstilbud til virtualiserte løsninger basert på datterselskapet Vmwares ressurstildelingssystem Esxi.

Seriene kommer med fire modeller. Hver modellserie med F etter nummeret består bare av flash-lagring. Modell 300F har en kapasitet på 450 TB, 400F håndterer 800 TB, 500F kommer med inntil 1,1 PB og 600F klarer 1,6PB. Forskjellen på modellene er antall kjerner og hastigheten på prosessoren, størrelsen på minnet og antall lagringsenheter som støttes.

De samme modellene uten betegnelsen F har større kapasitet på 0,9 PB, 1,5 PB, 2,1 PB og 3 PB. Det er det samme antall lagringsenheter i modeller med samme betegnelse.

Generasjoner flash

- Den hybride serien av Unity starter på rundt 80.000 kroner. Med bare flash vil listeprisen ligge på rundt 150.000 kroner, sier Kristian Heim, teknologidirektør i EMC.

Hver serie bygges opp av moduler på 2 U med to kontrollenheter, det vil si datamaskiner, for administrasjon av dataene. ifølge EMC, lagrer en modul Unity 80 TB. Da er det ikke spesifisert størrelsen på Flash-enheten. Med 400 GB per enhet blir det 200 lagringsenheter. Så mange kan ikke kabinettet inneholde. Sannsynligvis er det 25 flash-enheter hver på 3,2 TB.

Det vanlige tilbudet er på 400 GB, 800 GB og 1,6 TB flash lagringsenheter. Disse tilhører

generasjon to av flash lagring. Den første enheten fra generasjon tre er på vei inn med sine 3,2 TB.

- Fra august kan vi levere lagringsenheter på 7,2 TB flash, sier Jørn Malsten.

3,2 TB, 7,2 TB og 15 TB tilhører tredje generasjon flash lagring basert på vertikal lagring av data ved bruk av NAND-teknologi.

- Ifølge vår informasjon vil vi kunne levere 15 TB lagringsenheter i november i år, fortsetter Jørn Malsten.

Hvis det stemmer at lagringssystemer kan leveres med 7,2 TB og 15 TB flash innen året er omme uten at prisen er astronomisk, vil lagringssystemer med disk som maksimalt er på 8 TB få ytterligere et skudd for baugen.

Lagring