Magnetbånd ble for slitsomt

Magnetbånd ble for slitsomt

EDB Industri opplevde databoom og måtte gi opp lagring på bånd. Slik løste de utfordringen.

- Med installasjon av tre servere i uken meldte behovet seg for noe annet enn tape, sier Arne Reidar Andersen, løsningsvedlikeholder i EDB Industri.

EDB Industri er EDBs nye divisjon etter oppkjøpet av Hydro IS Partner som var Hydros it-leverandør, opprinnelig dataavdelingen i Norsk Hydro.

I 1997 hadde Hydro IS Partner 13 tjenestemaskiner for Microsoft-applikasjoner. Da de passerte 3.000 maskiner nyttet det ikke lenger med kopiering av daglige data på magnetbånd som skulle fraktes ut av huset for ekstra katastrofesikring.

Nyttet ikke

Opprinnelig hadde maskinene DAT (Digital Audio Tape) for sikkerhetskopiering. Båndene er rimelige, men kvaliteten har aldri vært god siden båndene bare er fire millimeter brede. I løpet av de etterfølgende årene ble det brukt andre båndtyper som DLT (Digital Linear Tape) og LTO (Linear Tape Open).

Tjenesteavtalene var utformet slik at alle applikasjonene skulle behandles likt med den konsekvens at data ble kopiert hver dag, hver uke, hver måned og år. Fra årsbåndene skulle man kunne gjenskape data tre år tilbake. Siden kopieringen var omfattende var det ikke alltid tid til å verifisere kopieringen.

- Med mange servere med lokal backup via tape blir det sårbart, for en av 50 taper er det noe feil på, hevder Arne Reidar Andersen.

Kortere tid

De mange kundene og maskinene krevde derfor at data ble håndtert på en effektiv måte med hensyn til sikring. I første omgang førte det til bruk av Hewlett-Packards båndbiblioteker med 24, (MSL2024), eller 48 bånd. Det var disse som lagret data på DLT eller LTO. Denne løsningen gjaldt i 2007.

- Det er viktig for meg å levere det vi har avtalt. Det er viktig å kunne gjenskape data, fortsetter Arne Reidar Andersen.

På grunn av lover og avtaler måtte kundene splittes. Det nyttet derfor ikke å lage en felles totalløsning. Hver kunde måtte ha sitt lagringsnett. Ett alternativ var da å kjøre båndbiblioteker for hver kunde.

Ulempen var at den tiden man hadde til rådighet for å kopiere data mens det ikke skjedde endringer til dataene, (Backup Window), ble kortere og kortere.

- Utfordringen med mye databaser og mailsystemer er at det blir mye gjentagelse av det samme i backupen, sier Paal Holmboe, produktsjef for Netapp i Proact.

Hva gjorde EDB? Les fortsettelsen på neste side!

Lagring