Nano-lagring på atomer

Nano-lagring på atomer

Tenk deg 30 000 filmer lagret på en enhet mindre enn en iPod.

Forskere i IBM har gjort to store vitenskapelige gjennombrudd innen nanoteknologi. De nye resultatene kan føre til lagringsenheter bygget av noen få atomer eller molekyler, skriver selskapet i en pressemelding.

To rapporter som nå offentliggjøres i tidsskriftet "Science" forteller om gjennombruddene. Den første beskriver store framskritt i utprøvingen av såkalt ”magnetic anisotropy” i individuelle atomer. Dette er avgjørende, fordi man nå kan påvise atomets evne til å lagre informasjon. Det er første gang noen har greid å måle magnetisk anisotropi i et enkelt atom.

Ved videreutvikling av teknologien kan det i praksis bli mulig f.eks å lagre 30.000 spillefilmer eller samtlige videoer på YouTube i en enhet på størrelse med en iPod.

Den andre rapporten viser den første enkelt-molekylære svitsj som kan operere feilfritt uten å forstyrre molekylets ytre ramme. Dette er et stort skritt mot å bygge dataelementer på den molekylære skalaen som er mye mindre, raskere og bruker mindre energi enn dagens databrikker og lagringsenheter.

De molekylære svitsjene kan på sikt gjøre det mulig å lage databrikker som er like raske som dagens kraftigste superdatamaskiner.

Teknologien er ifølge selskapet foreløpig ikke klar for å bli inkludert i produkter, men den vil være svært viktig i arbeidet med å bygge strukturer og utstyr basert på ultrasmå komponenter på størrelse med atomer og molekyler. Teknologien kan for eksempel brukes i databrikker, lagringsenheter og sensorer.

Les om:

Lagring