Nexsan utfordrer EMC og HP

Nexsan utfordrer EMC og HP

Plassering av data i lagringshvelv sørger for garantert gjenfinning. Konsekvensen er reduserte krav til sikkerhetskopiering.

- Sporbarhet kommer til å bli det neste store og viktige temaet for lagring, uttalte EMCs tidligere toppsjef Michael Ruettgers før amerikanske myndigheter satte sine krav om dokumentasjon i Sarbannes-Oxley Act.

Derfor introduserte verdens ledende lagringsleverandør EMC Centera, et lagringshvelv (CAS, Content Addressable Storage) som består av datamaskiner, lagring og programvare som sikrer og gjenfinner data så lenge oppdragsgiver eller myndigheter krever det.

En slik løsning koster, for Centera er et lagringshvelv som garanterer at data ikke forsvinner og at data ikke klusses med.

- Helsevesenet har sporbarhet som et krav. Garantert langtidslagring av røntgen er et typisk oppgave for Centera, sier Jørn Malsten, teknologikonsulent i EMC.

Alternativet er sikkerhetskopiering. I første omgang synes ikke kostnadene fordi virksomhetene må sikre seg for å håndtere sammenbrudd. Men sporingen av data koster, når kravet kommer. Epost som ikke logges og dermed forsvinner, er et typisk eksempel. I Norge er dette problematisk i forbindelse med offentlighetsloven. I USA er det problematisk ved revisjon og i forbindelse rettssaker.

Nå er det Intel som sliter. Viktig post som har relevans i rettsaken mellom AMD og Intel har merkelig nok ikke blitt tatt vare på. Det må minimum skape røde fjes hos toppsjefene.

Hendelser som dette viser at det er fornuftig å bruke en sikkerhetsapplikasjon som kobler postsystemet til lagringshvelvet for å unngå at viktig post blir borte.

Rimeligere alternativ

- Vi er veldig glad for at EMC og Hewlett-Packard har markedsført behovet for sikker arkivering, sier Thomas F. Gosnell, administrerende direktør i Nexsan Technologies Canada.

Nexsan er et lagringsselskap som har posisjonert sine produkter som et rimelig alternativ til de veletablerte. Selskapet er lite kjent blant norske bedrifter, men godt kjent av bedrifter med store lagringsbehov. Universitetet i Oslo har minst 300 TB med lagring fra Nexsan.Nexsan Sataboy brukes for daglig lagring, Satabeast benyttes for arkivering. I Satabeast går det 42 platelagre, hver med en kapasitet på 750 GB.

- I fjerde kvartal 2006 solgte vi 4 PB lagring i Norden, sier Øivind Martinsen, kanalsjef i Nexsan.

Nytt er Assureon SA, et mindre lagringshvelv som sikrer at data ikke mistes og at data ikke endres. Med nødvendig administrasjonsprogramvare og søk får brukeren 2 TB med lagringskapasitet.

Systemet består av en datamaskin fra Dell og en lagringshylle. Kapasiteten er større enn 2 TB, men resten brukes for indekseringen og sikringen av dokumentene slik at sporing blir effektivt.

Assureon SA har en kapasitet på maksimalt 20 millioner dokumenter ifølge Nexsans administrerende direktør Philip Black. Større systemer leveres også. Det maksimale er 400 prosessorkjerner og 4 PB lagringskapasitet.

Vanskelig å forstå

Skal man tro leverandørene av sikre løsninger er det veldig vanskelig å få virksomheter til å forstå verdien av fullstendig og umodifisert informasjon.

- Det kommer nye EU-regler for dokumenthåndtering. Dokumenter kan tas vare på ved backup, men med volumveksten er det en utfordring å finne tilbake til konkrete mail, sier Trond Egil Moe, forretningsansvarlig for lagring i Hewlett-Packard.

På dette området kan små systemer som garanterer at post blir tatt vare på uten mulighet for endring, være kostnadsbesparende. Selv om det koster å skaffe et slikt sikkert system, reduseres driftskostnadene.

Post endres ikke. Bedriftenes elektroniske postkontor i form av Exchange, blir over tid strevsomt å administrere på grunn kontinuerlig ny post. Å flytte post som er mer enn tre måneder til et lagringshvelv som Assureon SA vil redusere behovet for sikkerhetskopiering.

Fra et it-synspunkt er reduksjon av store Exchange-baser en fordel. Men bruk av lagringshvelv er først og fremst en forretningsbeslutning ikke et driftsreduserende tiltak.

Bearbeider

Et lagringshvelv som EMCs Centera, Hewlett-Packards Riss, Hitachi Data Systems HCAP, IBM DR550 og Nexsans Assureon bearbeider den lagrede filen før den arkiveres. Beskrivelsesdata (metadata) plukkes ut og lagres i Assureon. Viktig i den forbindelse er kravet til varighet og nummerering. Dataene bearbeides og vannmerkestemples for å garantere at de ikke kan endres.

- Vi har en 120 siders patentbeskrivelse. Filene kan ikke klusses med på grunn av to forskjellige algoritmer som lager hvert sitt vannmerke, understreker Thomas F. Gosnell.

Filer som er lagret mer enn en gang på lagringssystemene vil bare bli lagret en gang i lagringshvelvet, men vil ha forskjellige beskrivelsesdata avhengig av hvor de kom fra og hvem som hadde tilgang.

Skjer lagringen på ett sted, sørger Asureon for ett logisk og to fysiske arkiver hvor data lagres med dobbelt kontrollinformasjon (RAID 6) for platelagerfeil.

Alternativet er å skaffe et system til som lagrer de samme dataene et annet sted. Nexsan anbefaler å flytte systemene fra hverandre minst 30 kilometer. Dette er for å håndtere katastrofer og maskinsammenbrudd.

Sporing

Etter at dataene er lagret gjelder det å spore dem opp på en enkel måte. Til det benyttes beskrivelsesdata som angir viktige forhold vedrørende den lagrede filen.

Assureon utviklet avansert søking før de ble kjøpt av Nexsan. Ideen er at sporing skal være effektivt. EMC og HDS har inngått avtale med Fast for søking. Hos EMC finner Fast øyeblikkelig all informasjon som er lagret som beskrivelsesdata. Ønsker kunden ytterligere funksjonalitet kan et fullstendig system fra Fast anskaffes for fullstendig fil-indeksering.

- Søking bør foretas på tre nivåer. Første nivå er på metadata, andre nivå gjelder loggen og det tredje omfatter selve filen, sier Jon Lervik, administrerende direktør i Fast.

Lervik er særlig opptatt av hvilken informasjon man kan finne frem til ved å analysere loggene. Resultatene kan presenteres i form av rapporter og statistikk.

Les lagres

Assureon lagrer alle henvendelser til lagringshvelvet. De sikres i en logg i hvelvet som viser når filen ble lagret første gang og når den ble lest eller forsøkt lest. Personer uten adgangsrettigheter som har forsøkt å lese filen, vil kunne bli avslørt ved å sjekke loggen.

Oppbevaringsdato settes i henhold til krav, eksempelvis ti år for regnskapsdata. Før den tid kan ikke filene slettes. Slettedato kan settes til et senere tidspunkt, men kan ikke reduseres til et tidligere tidspunkt enn pålagt oppbevaringsdato.

Nexsan garanterer tidsstemplingen med en nøyaktighet på to minutter, men den er mye mer nøyaktig.

Det utføres en rekke forskjellige revisjoner. Det første er i hvilken grad filer er blitt klusset med. Det andre gjelder om serienummerrekkefølgen er fullstendig. Det tredje gjelder beskrivelsesdataene.

Lagring