Pengene renner ut av Overland

Pengene renner ut av Overland

Lagringsprodusenten Overland Storage fortsatte å tape penger i sitt fjerde kvartal. Også topplinjen ble skadelidende.

Datalagringsprodusenten Overland Storage satt igjen med samlede driftsinntekter på 19,3 millioner dollar i sitt regnskapsmessige fjerde kvartal, en nedgang på 12 prosent sammenlignet med tilsvarende periode ett år tidligere.

Kvartalet ble avsluttet med et underskudd på 4,2 millioner dollar etter at regnskapet er belastet med finanskostnader på 1,2 millioner dollar.

Regnskapsåret sett under ett ga et salg på 77,7 millioner dollar. Det utgjør en kraftig nedgang fra året før, da selskapet omsatte for 105,6 millioner dollar. Resultatmessig viste årsregnskapet et underskudd på 13 millioner dollar, noe bedre enn fjorårets negative 18 millioner dollar.

Det er den siste nedgangskonjunkturen som ifølge microscope.co.uk er forklaringen på den elendige utviklingen.

Les om:

Lagring