Raskere Blu-ray

Raskere Blu-ray

Imation har utviklet plater som lar seg skrive til i 6X hastighet.

Kampen mellom Blu-ray og HD-DVD er som kjent over, med Blu-ray som vinneren. Fokuset i kampens hete dreide seg i stor grad om hvilke filmselskaper som støttet hvilket format, siden formålet var å velge et medium å distribuere høyoppløste filmer på.

Det elementet som kom litt i skyggen, men som er vel så interessant, er at platene også egner seg til ren datalagring. Slik sett kan IT-folket være glade for at det var Blu-ray som vant, siden plater med denne teknologien har større lagringskapasitet per lag enn HD-DVD.

Tettere, raskere

Hovedårsaken til den høyere lagringstettheten enn dvd er bruken av blåfarget laser som har kortere bølgelengde enn den rødfargede laseren som brukes på vanlig dvd. Kortere bølgelengde betyr at bit-ene på platen kan lagres tettere sammen, og dermed få plass til mer data. Det er plass til 25 GB per lag.

Selv om det eksperimenteres med plater med mange lag, er de kommersielt tilgjengelige begrenset til én- eller tolagsplater.

Det er først og fremst utviklingen av stadig raskere skrivbare plater som gjør seg gjeldende for Blu-ray.

Selskapet Imation har utviklet plater som lar seg skrive til i 6X hastighet. Det betyr opptil 216 Mbps, eller tilsvarende 20X for dvd. Oversatt til tid, betyr det at en bruker kan fylle en 25 GB-plate på ned mot 17 minutter.

Det er en stor teknologisk utfordring å skulle skrive data på disse lagene så raskt som mulig, samtidig som de skal være intakte og stabile over tid. Vi kan driste oss til å sammenligne med å bygge hus. Det tar lengre tid å bygge et hus i stein enn i reisverk, men det er steinhuset som fortsatt står om 500 år.

Nå er det imidlertid mange andre faktorer som spiller inn for levetiden enn skrivehastigheten, og det er en komplisert avveining produsentene må gjøre.

Lagring