Raskere med eSATA

Raskere med eSATA

TEST: Vi har sett på to diskkabinetter der du selv velger harddisk, samt har mulighet for eSATA eller usb-tilkobling til pc-en.

Flere og flere produsenter av harddiskkabinetter og ferdige eksterne harddisker, tilbyr nå modeller med eSATA. eSATA er basert på vanlig Serial ATA, men har blant annet en annen type tilkobling (sikrere og mer solid) og en bedre isolert kabel. Rent ytelsesmessig skal det i teorien ikke være forskjeller om en harddisk er koblet til via eSATA eller internt i maskinen via vanlig Serial ATA.

De to harddiskkabinettene vi har sett på kommer fra Antec og Sandberg. Begge er beregnet for Serial ATA-harddisk og har i tillegg til eSATA også usb-tilkobling. Siden eSATA er lite utbredt kan usb være praktisk ved tilkobling til forskjellige pc-er. Om man ikke har eSATA-tilkoblinger på pc-en leveres begge kabinettene med brakett som kobles til en vanlig Serial ATA-kontakt i pc-en, og gir eSATA-kontakt bak på pc-en i en av åpningene for tilleggskort.Kabinettene er i plastikk – riktignok benytter Sandberg en «AluGear»-betegnelse, men hva som menes med dette vet ikke vi. For begge kabinettene er installasjon av harddisk unnagjort på noen få minutter.


Sandberg USB 2.0 to SATA Link


Antec MX-1

Begge kabinettene har vifte. Hos Sandberg er det mulig å slå av viften med en bryter bak på kabinettet. Viften er under bruk relativt støyende. Er harddisken tilkoblet med eSATA kan man via ekstra programvare normalt lese av harddisktemperaturen (som etter noe tids bruk bør være under 50 grader). Ved avlesing av temperatur på disk i vårt testoppsett var bruk av vifte ikke nødvendig. Viften hos Antec kan ikke slås av, men er heller ikke spesielt merkbar. Antec har i tillegg gummipakning mellom harddisk og kabinett for å redusere vibrasjoner.

LES OGSÅ: Mer eSATA fra Iomega

God ytelse

Harddiskkabinettene ble testet med en Samsung Spinpoint P120 Serial ATA-harddisk med 8 MB hurtigbuffer. Vi testet først harddisken vi benyttet i kabinettene internt i test-pc-en tilkoblet Serial ATA. Vi koblet så til de medfølgende eSATA-port-brakettene og testet med samme type harddisk i kabinettene. Som referanse har vi også benyttet Western Digitals My Book Pro og My Book Essential. Med My Book Pro viser vi ytelse med Firewire og Firewire800, mens My Book Premium ES er en modell med usb- og eSATA-grensesnitt.


PCMark05 utfører en rekke diskoperasjoner i sin test, bl.a. virussøk, oppstart av Windows XP, filkopiering og generell applikasjonsbruk. Vi ser her at Antec og Sandberg har omtrent samme ytelsen både på usb- og eSATA-tilkobling. WDC My Book Premium ES har bedre ytelse på både usb og eSATA. Dette skyldes trolig at harddisken som benyttes internt i kabinettet er bedre, og til en mindre grad kabinettet i seg selv.

Vi ser her at resultatet med eSATA er rundt 50 % bedre enn for usb. Vi ser også at ytelsen i basis er den samme som når Samsung-harddisken ble testet internt. En liten variasjon kan det bli mellom hver gang man kjører testene i PCMark.

HD Tach gir oss tall på sekvensiell lese- og skrivehastighet. Igjen er Antec litt raskere, men forskjellen er ubetydelig i praksis. Vi ser videre at tallene for eSATA er opp i mot det dobbelte sammenlignet med usb.

I basis er det ingen praktisk ytelsesforskjell. På eSATA er Sandberg-kabinettet imidlertid marginalt tregere enn Antec-kabinettet. I basis er eSATA-ytelsen på et forventet nivå. Ytelsen for eSATA blir bedre enn også FireWire og FireWire800, hvilket gjør at eSATA kan være ekstra aktuelt for dem som stiller store krav til ytelsen, for eksempel ved behandling av video eller andre større datamengder. Ser man på mer vanlige dagligdagse oppgaver som å laste inn et enkelt bilde på 4-5 MB og lignende blir det ikke de store praktiske forskjellene – ei heller sett opp mot usb.

For usb er vi mer vant til å se at ytelsen kan variere litt mellom kabinettene. Her er det i større grad SATA-til-USB-broen som blir flaskehals, samt usb i seg selv. Sett opp i mot andre usb-harddisker vi har testet med 3,5-tommers harddisk er ytelsen jevnt over god.

Konklusjon

Antecs kabinett virker mer velbygd enn det fra Sandberg, og selv om viften går hele tiden i Antec-kabinettet er det ingen stor forskjell sammenlignet med Sandberg-kabinettet med viften avslått. Antec-kabinettet vibrerer også mindre, trolig på grunn av gummipakningen mellom harddisk og kabinett. Sandberg-kabinettet er litt mindre, lettere og har en mer praktisk strømforsyning - rent mobilitetsmessig er det noe bedre. Ytelsesmessig regner vi forskjellene som såpass marginale at det ikke utgjør noen spesiell praktisk forskjell.

Prisen for Sandbergs kabinett er cirka 400 kroner inkl. mva., mens Antec-kabinettet koster cirka 550 kroner. Rent praktisk er det litt forskjeller mellom kabinettene – hvert har sine fordeler og ulemper i henhold til utforming/størrelse og støynivå. I realiteten ender valget opp med hva hver enkelt vil prioritere. For undertegnede er det nok Antec-kabinettet som faller best i smak, på grunn av det lavere støynivået og en generelt noe bedre kvalitetsfølelse.

Hvorvidt man bør kjøpe en «ferdig» ekstern harddisk med kombinasjonen eSATA og usb, eller «bygge selv» får være en vurderingssak. Prisforskjellen trenger ikke være stor, og vår referansedisk i denne teste, Western Digitals My Book Premium ES, er ellers en løsning vi kan anbefale. Slike kabinetter kan imidlertid være praktiske også hvis man bytter ut harddisken man i utgangspunktet hadde i pc-en sin og ønsker å forvandle den gamle til en ekstern enhet.

Antec MX-1

Pris: Ca kr 550 inkl. mva.
Internett: Antec.com
Distributør: Ingram Micro

+ God ytelse. Stilig design. Stille tross vifte
- Litt stor.

Sandberg USB 2.0 to SATA Link

Pris: Ca kr 400 inkl. mva.
Internett: Sandberg.it
Distributør: EET Nordic

+ God ytelse. Lav pris.
- Noe støy ved bruk av vifte. " Billig" design.

LES OGSÅ: Fleksibelt diskkabinett

Lagring