Redimi gir Politiet plass

Redimi gir Politiet plass

Har inngått en avtale om leie av arealer for plassering av IT-utstyr.

Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) har inngått avtale med Redimi AS om leie av arealer for plassering av IT-utstyr. Arealene vil dekke politiets behov for økt kapasitet for IT-tekniske arealer. Kontrakten har en varighet på fem år, med opsjon på ytterligere to femårsperioder. Dersom en slik opsjon benyttes vil kontrakten ha en verdi på inntil 100 millioner kroner.

Blant kriteriene som ble vurdert ved valg av leverandør var tekniske krav, leiepris og leverandørens drifts- og veldikeholdsrutiner.De nye arealene vil bli tatt i bruk i løpet første kvartal 2010.

Lagring