Se, et it-område i vekst!

Se, et it-område i vekst!

Av 26 ulike teknologi-kategorier er det bare én del av it-budsjettene som vil vokse i 2009.

En ny undersøkelse har sett på 26 forskjellige teknologikategorier, og funnet ut at bare én vil vokse i 2009. Det er lagring, skriver Computerworlds internasjonale nyhetstjeneste.

Undersøkelsen er utført blant 300 it-folk i USA og 151 fra Storbritannia, og fant sted mellom 15. og 31. desember i fjor via Linkedin.

Av de spurte identifiserte 85 prosent seg som folk ansvarlige for å ta avgjørelser og 15 prosent seg som ansvarlige for implementering.

Tallene fra de spurte viser at lagringsteknologi er det eneste som vil vokse på budsjettene. Men lagringsinvesteringene vil ikke vokse til himmelen: De vil kun vokse med 0,05 prosent. En eksplosiv vekst i datamengdene, samt løsninger som effektiviserer lagringen, som for eksempel deduplisering og virtualisering, kan være årsakene til topplasseringen.

Resten synker

Men alt det andre vil altså synke, ifølge respondentene. Pengebruk på desktop, bærbare, servere og håndholdte enheter forventes å falle henholdsvis 3,2 prosent, 2,8 prosent, 2,5 prosent og 1,8 prosent.

Programvare vil falle mellom 0,05 prosent og 1,17 prosent, avhengig av hva som ligger under av maskinvare. Operativsystembudsjettene vil falle 1,3 prosent på budsjettene.

På nettverksfronten vil lan falle 1,5 prosent, wan 1,2 prosent, internet 0,6 prosent og telekom 1,2 prosent.

Generelt vil totalbudsjettene for it falle 4,1 prosent, skal vi tro respondentene.

Virtualisering 09-vinner

Av de 70 prosent av selskapene som huket av på at de har foretatt grep med utgangspunkt i finanskrisen, sier 60 prosent at de har kuttet i driftskostnader, nesten 50 prosent har fryst ansettelser og 40 prosent har gitt folk fyken.

På spørsmål om hva som vil være hot i 2009, svarer 54 prosent virutalisering som dermed stikker av med flest hjerter. 44 prosent tror weborienterte arkitekturer vil være i fokus, 35 prosent tror på enhetlig kommunikasjon, 34 prosent tror på sosiale nettverk og sosiale programmer, 32 på business intelligence, 31 på grønn it, 30 på skyene og 17 prosent tror spesialiserte systemer/applikasjoner vil være i fokus.

Undersøkelsen er gjennomført av selskapet Millward Brown Research International.