Selvsikre toppledere er sårbare

Selvsikre toppledere er sårbare

Norske bedrifter er svært avhengige av oppetid på sine systemer, mens lederne er overbeviste om at systemene er i gode hender.

En undersøkelse som er gjennomført av Norstat på oppdrag fra datalagringsselskapet EMC Norge, viser at norske ledere er svært avhengige av oppetid. Nesten halvparten av lederne mener at virksomheten deres får store problemer allerede ved én times nedetid.

Likevel er topplederne sikre på at de etterkommer lover og regler fra myndighetene med hensyn på datalagring og sikkerhetskopiering. I undersøkelsen, hvor rundt 600 bedriftsledere over hele Norge er spurt, svarer 7 av 10 at de er overbeviste om at samtlige kritiske systemer sikkerhetskopieres.

- Det vi ofte ser når vi er ute hos kundene, er at det er et misforhold mellom hva bedriftsledelsen tror de har, og det it-avdelingen faktisk har. It-avdelingene opplever sjeldent krav fra virksomheten, og derfor gjør de stort sett det de tror er rett, sier salgssjef Erling Kvalheim i EMC Norge til Computerworld.

Undersøkelsen sier også at 38 prosent ikke vet hvilken backupleverandør bedriften har. Dette trenger ikke nødvendigvis være et faresignal, i og med at denne type kunnskap nødvendigvis ikke er noe en toppleder i en bedrift har, men heller driftspersonalet.

14 prosent oppgir at de ikke har en leverandør av backupsystemer. Dette er hovedsakelig bedrifter med opp til 20 ansatte.

- Vi vurderer å gjøre en oppfølingsundersøkelse, der vi spør it-avdelingen om hvordan de opplever situasjonen, slik at vi kan konkretisere hvordan dette forholdet faktisk er, sier Kvalheim.

Med innføringen av regelverket Eurosox neste år, vil det bli strengere føringer hva gjelder krav til backup og arkivering av informasjon.

Les om:

Lagring