Sikring bidrar til konkurs

Sikring bidrar til konkurs

KOMMENTAR: Lite gjennomtenkte rutiner for sikkerhetskopiering sørger for kaos ved en katastrofe.

Data kopieres, men vet vi hva vi kopierer? Vet vi hvorfor vi kopierer?

Naturligvis for å sikre oss slik at vi kan redde små og store tabber. Dernest for å sikre oss mot et totalt havari forårsaket av brann, vann eller sabotasje.

Vi kopierer på den måten vi gjør, fordi vi alltid har gjort det slik. Dagens data, ukens data, månedens data ut på magnetbånd, men nå har vi ikke lenger tid.

Døgnet har ikke nok timer. I første omgang kopierer vi til platelager for deretter til magnetbånd. De store sender dataene på linje til et annet lagringssystem langt borte.

For å hente tilbake alle dataene, stokke disse, slik at de tidsmessig ligger riktig, kan ta tid, alt for lang tid. Det vet EDB Business Partner som på grunn av koblingsfeil, selv skapte sin egen katastrofe.

Lagringsvekst

Nesten 15 millioner GB lagring ble solgt for tilkobling til norske servere i 2007. Det var en vekst på nærmere 85 prosent i forhold til året før, skal man tro analysefirmaet IDC.

I tillegg kommer lagringen i alle de nye klient- og tjenestemaskinene. I tillegg kommer allerede installert lagring. Det fører til at minst 100 millioner GB data skal sikres.

Utfordringen er hva som er viktig? Egentlig er det ikke så vanskelig, men det krever bevisstgjøring og prioritering. Derfor gjelder det å male fanden på veggen, for ellers tar ikke virksomhetene stilling. I USA er det nok å si SOX, men den europeiske versjonen er ikke noe skremsel.

Vi er ikke lenger redd gigabyte. Bilder på enkle kameraer krever allerede flere megabyte. Lagringskort er nå på åtte gigabyte. Vi kan kjøpe oss tusen gigabyte lagring uten for store kostnader.

Det er nødvendig for data vi tar vare på i hjemmet. Der er det også nødvendig å sikre seg kopier, men alt for mange glemmer at teknisk utstyr bryter sammen.

At vi mister tv-seriene er ergerlig. At vi mister bildene og videosnuttene er forferdelig. Vi vet det, men vi gjør lite med det. Vi har ingen kopieringsrutine.

Virksomhetene vet det og gjør noe med det, men oppgaven tas ikke seriøst nok. Det er ikke nok å ha gode sikringsrutiner hvis det man kopierer er kopiert mange ganger før. Det gjelder ubrukte filer og filer i mange eksemplarer.

Klassifisering

Det trengs analyse og revurdering av kopieringsoppgaven. Vi må klassifisere data, slik at kritiske data alltid kan hentes inn ved en katastrofe, mens tap av mindre viktige data heller får svi.

For ledelsen er det viktig å sette i gang et klassifiseringsprosjekt. Hvilke data må vi ha for å drive virksomheten? Hvilke data er vi pålagt å ta vare på? Er det noen data vi kan tåle å miste?

Hvilken betydning har datavarehus, presentasjoner, post og regneark i forhold til forretningsdataene? Den gang rutiner for sikring av data ble definert var det nesten bare forretningsdata virksomheten trengte å sikre. Første skritt på veien mot et sikringsregime som ikke medfører konkurs, er å innføre minst to nivåer med lagring.

Data som ikke endres, men bare refereres, kan overføres til nivå to eller tre. Disse dataene skal sikkerhetskopieres før de flyttes. Å sikkerhetskopiere data som ikke er endret, er bortkastet.

Det er data på nivå én som skal sikkerhetskopieres. I tillegg kommer filer på et lavere nivå hvor det gjøres endringer.

Rensing

Men før data sikkerhetskopieres må de gjennomgå en rensing. Fem eksemplarer av samme fil er bortkastet. Kopier av presentasjoner, post og regneark bør fjernes.

Fjerning gjøres ved deduplisering. Deduplisering sammenligninger en fil eller blokk med data mot en som allerede lagret. Ved treff fjernes kopien med en referanse til en eksisterende. Det forutsetter evnen til å se hva som er lagret. Det krever oversiktskataloger. Det gjelder både det som er sikkerhetskopiert og det som er spredd over flere lagringsnivåer.

Oversiktskatalogene er mest kritiske. De må sikres kontinuerlig, for det er bare ved bruk av disse at et firma kan overleve en katastrofe. Gjenoppretting av alle de lagrede dataene tar tid, for lang tid.

Les om:

Lagring