Slutt å gjenta deg selv

Slutt å gjenta deg selv

Selv om disker er billige, så er lagring dyrt. Deduplisering er løsningen for mange.

Deduplisering har seilet inn på listen over teknologier it-bransjen, analyseselskaper og it-kundene betrakter som interessant. Årsaken er enkel, datamengden øker enormt og skaper ikke bare et økt behov for lagring, men også et økende behov for oversikt og struktur.

Selv om disker er billige, så er lagring dyrt. Det koster penger å administrere alle dataene og ikke minst sikkerhetskopiering har sin pris. Og dessuten krever lagringsenhetene strøm.

Målet med deduplisering er å redusere mengden av overskuddsdata eller data som er lagret flere ganger – duplikater.

Deduplisering handler om å se likheter innenfor datasett og blokker, innenfor samme filer. Dataen brytes ned til mindre fragmenter for å se likheten og deretter bare lagre de unike delene. De overflødige dataene blir erstattet med en peker til kopien av dataen som er unik.

Les vår gratis artikkelserie om deduplisering her.

Les om:

Lagring