Smart og kryptert

Smart og kryptert

Lagring i de store virksomhetene er et spørsmål om sikkerhet og rask tilgang. Kapasitet er ikke den store utfordringen.

Under den store lagringskonferansen SNW Europe i Frankfurt i oktober var det noen nye tendenser. Nyhetene var mer i retning av hvordan man skal få effektiv tilgang til de enorme mengdene med data vi lagrer. I tillegg er kravene til sikring på vei opp. Kunder vil ha sikkerhet for sine data av økonomiske grunner og personvern. Offentlige myndigheter vil ha sikkerhet for sporbarhet, samsvar med reguleringer og mulighet for etterforsking, og bedrifter vil ha vern mot at forretningsdata kommer på vidvanke.

Nye veteraner

Litt nyere aktører var Juniper og Oracle. Juniper var der for å vise sin løsning for å plassere all trafikk i datasenteret sammen, og slette skillet mellom lagringsnett og dataeksekveringsnett. Målet er færre kabler og samordning av administrasjon og drift.

Oracle har tatt steget inn på lagringsarenaen for fullt etter de siste årene med oppkjøp. Den skal fylle strategien med å være en totalleverandør fra lagring i bunn til applikasjoner i front. Det dreier seg om mer enn de integrerte databaselagringsløsningene Exadata og Exalogic fra OracleWorld i september. Gjennom Sun fikk de tak SAN- og databåndsløsninger og flash-baserte lager. Totalen er pakket inn i et system som automatisk nivålagrer data etter relevans, alder og lagringskostnader. Slik kan ferske data leveres raskt, og arkivdata lagres billig.

Krypter og spar penger

Emulex brukte sin pressebriefing til å lansere en krypteringsløsning som de hevder er det beste fra to verdener. Selskapet er storleverandør av nettverkskort for 10 gigabit Ethernet, og hevder de oem-leverer til åtte av ni aktører, inkludert HP, IBM, Cisco, NetApp, EMC og Hitachi. Deres krypteringsløsning er basert på et Fibre Channel-kort med krypteringsbrikke som skal gjøre AES 256-bit kryptering nesten uten å redusere farten. To varianter er tilgjengelig avhengig av om man vil ta løsningen i bruk i en eksisterende løsning eller bygge ny.

- Data er kryptert uavhengig hvor det er i lageret. Og krypterte data går på alle protokoller, om det nå er Fibre Channel, FCoE eller iSCSI, poengterte Brandon Hoff, direktør for sikkerhetsproduktene hos Emulex.

For avanserte funksjoner ligger det et programvarelag for retningslinjer for kryptering og sikring. OneCommand Guardian er partner med IBM og deres Tivoli-løsning for sikker håndtering av nøklene i systemet. En av fordelene er at hele LUN av harddisker kan krypteres og administreres fra ett sted. Dette kan også være replikering, migrering og utfasing av harddisker som nådd bruksgrensen.


Produktdirektør Brandon Hoff i Emulex annonserte krypteringsløsning og samarbeid med IBM.

Andre fordeler er lavere belastning på eksisterende maskinvare siden kryptering ikke legges på den. Også avdelingskontorer kan få kryptert sine data med sentral administrasjon.

Emulex dro fram tall som viste hvor viktig kryptering av data internt er. To av tre ulovlige innbrudd i datasystemer er gjort av folk på innsiden. Tapet alene er anslått til seks milliarder verden rundt. Om man regner med kostnaden med sikker håndtering til slutt, er det heller ikke småpenger. Sletting og fysisk skraping av harddisker kan koste flere hundre per harddisk. Selskapet hevder også at vertsbasert kryptering koster halvparten av dedikerte diskløsninger, og en femtedel av hva en ordinær krypteringssvitsj koster.

Helt gryteferdig var ikke løsningen. Blant annet ble det reist spørsmål om hvor effektiv denne krypteringen var om man ville redusere lagringsmengden gjennom deduplisering. Ingen løsning støtter deduplisering av krypterte data.

Norsk ambisjon imponerer

I tillegg til demonstrasjoner av løsninger og nyheter, var det mengder av foredrag. Et av dem tok faktisk utgangspunkt i et norsk eksempel. Det gjelder satsingen på å arkivere alt norsk som publiseres som dokumentasjonsprosjekt for norsk kultur og historie.

- Arkivering av data for evigheten er en særskilt utfordring i en tid hvor digital informasjon tar over for fysiske medier, framholdt Mario Vosschmidt i LSI.

Les om:

Lagring