Smartere backup

Smartere backup

Sikkerhetskopiering har åpenbart kommet for å bli, men kan gjøres rimeligere, raskere og mer effektivt.

Backup har etter hvert blitt et omfattende og bredt begrep som strekker seg fra DVD-er, REV-stasjoner og opp til store intelligente løsninger. Men uansett er årsaken den samme. Nemlig å ha en trygg reservekopi av dataene hvis uhellet skulle være ute. For de litt større bedriftene står utfordringene i kø når det gjelder backup.

Dataveksten er enorm, bedriftene ønsker å sikre mer data, det tar lengre tid å sikkerhetskopiere og virtuelle maskiner gjør ikke saken enklere. Ofte kan det dessuten by på problemer å få tatt backup av ressurser fra avdelingskontor på grunn av liten båndbredde.

Deduplisering løser mye

Å innføre en intelligent løsning som sørger for at det ikke tas backup av flere forekomster av de samme dataene kan gjøre det langt enklere for både it-avdelingen og brukerne. Her lagres unike datasegmenter bare en gang, mens duplikater oppdateres med pekere i en metadatabase.

Deduplisering utføres på to måter, i selve kopiprosessen eller som etterprosessering. Altså mens sikkerhetskopieringen foregår eller etter at den er gjennomført.

I Avamar-løsningen fra EMC gjøres dedupliseringen på en effektiv måte ved at en agent kjører på klientene som skal sikkerhetskopieres. Denne agenten går gjennom dataene og kommuniserer så med backupserveren for å sikre at det ikke lages duplikater.

Fordelene er at store mengder data ikke trenger å overføres, noe som reduserer behovet for båndbredde, lagringsmedium og tid. I stedet for å overføre data som allerede er sikkerhetskopiert, opererer løsningen med et repository som peker mot de aktuelle filene.

EMC hevder at de med sin Avamar-løsning kan redusere de daglige sikkerhetskopiene med opp til 500 ganger.

I følge EMC kan dette redusere backuptiden med opp til ti ganger, og mengden med data som sikkerhetskopieres daglig med opp til 500 ganger. Avamar kan ellers gå dypere enn ned på filnivå, og i for eksempel en Powerpoint-presentasjon kan løsningen sikkerhetskopiere kun ett eksemplar av bakgrunnen.

Hvis flere brukere har benyttet samme bakgrunnen, tas det dermed ikke sikkerhetskopi av disse. Således kan en presentasjon deles opp i flere ulike elementer, og det blir kun de individuelle endringene som sikkerhetskopieres. Resultatet er redusert behov for lagringskapasitet. Algoritmene og logikken som ligger i programvaren gjenoppretter det hele ved å hente innhold fra en eller flere servere.

Deduplisering kan operere på fil-, blokk-, segment- eller i enkelte tilfeller på bit-nivå. Fil-deduplisering fjerner duplikater på filnivå. Blokk-, segment- og bit-deduplisering ser på bitmønsteret i filen, og lagrer unike blokker med data.

Man kan også velge å benytte deduplisering på visse segmenter, og mer tradisjonell backup på andre områder. For eksempel egner denne løsningen seg dårlig på databaser.

Selskapet Data Domain hevder de har markedets minste fullfunksjonelle dedupliseringssystem. Navnet på løsningen er DD120, og den skal kunne håndtere opp til 150 GB i timen når det gjelder inline deduplisert lagring. Lagringskapasiteten i den 1 U høye enheten er på 18 TB, og den kjører samme operativsystem som andre Data Domain-systemer.

Les om:

Lagring