Standardiserer cloud-lagringen

Standardiserer cloud-lagringen

Ny standard fra lagringsgruppen SNIA kan forenkle flyttingen av cloud-data.

Storage Networking Industry Association har ferdigstilt en standard som bør gjøre det enklere for bedrifter å flytte data mellom offentlige og private lagringsskyer.

CDMI-spesifikasjonen (Cloud Data Management Interface) er utviklet for å bevare metadata om innholdet som en bedrift lagrer i cloud-infrastrukturen. Den setter standarder for å definere tjenestenivåer for data lagret i en sky. Dette kan for eksempel være hvor lenge data skal lagres, hvor mange kopier som skal beholdes og om disse kopiene trenger å distribueres geografisk.

CDMI gir en standard måte å definere metadata på slik at den ikke må omskrives hver gang. Dessuten gir standarden en et felles utvekslingsformat for data som benyttes til å flytte primærdata og metadata fra sky til sky.

Ifølge SNIA kan CDMI også benyttes til å avregne bruken av lagringskapasitet og andre ressurser. Dette kan videre benyttes av større bedrifter til å fakturere sine egne avdelinger for lagringsbruk. Standarden tar også høyde for en direkte kostnadssammenligning mellom lagring i en offentlig og privat sky.

SNIA har ellers startet testing av produkter som faller inn under standarden SMI-S (Storage Management Initiative Specification) 1.4. Dette er en standard for å administrere mange deler av lagringsinfrastrukturen. I versjon 1.4 er det lagt inn komponenter som skal administrere dynamisk kapasitet, tjenester for fjernkopiering, host RAID-kontrollere, såkalte virtual fabrics og partisjonerte fabric-svitsjer.

SNIA har dessuten offentliggjort at EMC, Hewlett-Packard, Hitachi Data Systems og Hitachi har gjennomgått og bestått interoperabilitetstester for SMI-S 1.4.

Du kan finne mer informasjon på www.snia.org .

Lagring