Større løsningsdisker fra Western Digital

Større løsningsdisker fra Western Digital

Med RE4-GP leverer Western Digital 2 terabyte-disker rettet mot lagringsløsninger med 24/7-drift.

Western Digital har i noen måneder hatt sin Caviar GP med opptil 2 terabyte lagringskapasitet på markedet. Nå er det også klart for RAID Edition 4 Green Power, gjerne kalt RE4-GP. Western Digital er fortsatt alene om å ha 2 terabyte-disker på markedet.

Med Green Power henviser såklart Western Digital til at harddisken skal ha lavere strømforbruk enn en del andre harddisker på markedet. I store løsninger med mange harddisker vil man kunne ha ytterligere reduksjon av strømforbruket ettersom man med den høyere kapasiteten enn konkurrentene trenger færre harddisker.

Av forskjeller til Western Digital standardmodeller i Caviar-serien har RE4GP blant annet større hurtigbuffer og mer prosesseringskraft, økt toleranse for vibrasjoner og funksjonalitet knyttet til feilrapportering i RAID-oppsett. I liket med de andre Green Power-harddiskene er også RE4GP, ut i fra det vi kan forstå, en 5 400 o/min. Smartere teknologi i henhold til søkeoperasjoner skal imidlertid gi tradisjonelle løsninger, men like raskt som en 7 200 o/min-harddisk vil det ikke være. I mange løsninger vil imidlertid ikke ytelsen være så kritisk at ikke denne typen harddisker gir god nok ytelse.

RE4-GP er tiltenkt løsninger som er i kontinuerlig drift og MTBF er oppgitt til hele 1,2 millioner timer. Det er ikke bare store lagringsløsninger som kan dra nytte av egenskapene ved RE4-GP, men også mindre lagringstjenere og NAS-enheter med for eksempel fire harddisker.

Løssalgsprisen for RE4-GP i 2 terabyte-versjon er i underkant av 3 000 kroner inkl. mva. Mer informasjon: www.wdc.com.

LES OGSÅ: Diskproblemer for Seagate og Western Digital

Lagring