Tandberg Data rydder for 2008

Tandberg Data rydder for 2008

Tandberg Data reduserer lagrene til kanalen i USA. Målet er å oppnå grunnlaget for et godt salg av nye produkter.

Omsetningen for tredje kvartal 2007 kom på 49 millioner dollar, mens for tilsvarende periode i fjor omsatte Tandberg Data 29,2 millioner dollar. Resultatet kom på minus 4,4 millioner dollar, men ble 2,2 millioner dollar før skatt. Det skyldes positive finansinntekter på 6,7 millioner dollar.

Bedriften oppgir alltid tallene i dollar siden salget foregår over hele verden.

Oppkjøp

Grunnen til veksten er oppkjøpet av Exabyte som Tandberg Data gjorde for å oppnå fotfeste i USA.

- Fortsatt preges Tandberg Data av integrasjonen i den amerikanske virksomheten, sier Per Kristian Jacobsen, administrerende direktør i Tandberg Data.

Vurderingen av Exabyte (Due Diligence) kan ikke ha vært god nok når Tandberg Data nå må jobbe for å redusere lagrene i USA.

Grunnen er at distributørene kan returnere produkter som ikke markedet er interessert i.

Tandberg Data vil derfor jobbe for å ha minst mulig lager hos distributører.

- Vi har klart å redusere lagerbeholdningen i kanalen med fire uker, sier Patrick Clarke, internasjonal salgs og markedsføringsdirektør i Tandberg Data.

Vridning

På produktsiden skjer det en vridning til de nyeste produktene.

Magnetbåndet LTO 4, (Linear Tape Open) på 800 GB selges i betydelige volumer til et amerikansk it-selskap. Konsekvensene er at marginene har gått ned i kvartalet siden det er konkurranse på denne teknologien.

Bruttomarginen kom på 25 prosent i tredje kvartal mot 29,2 prosent i andre kvartal.

Også platelagersystemet RDX Quikstor har betydelig fremgang, men er foreløpig ingen stor bidragsyter. Omsetningen kom på 4,5 millioner dollar i kvartalet.

På tre kvartaler har Tandberg Data omsatt for 11,9 millioner. Det ligger sannsynligvis godt etter de interne prognosene.

- Salget i andre halvår vil bli bedre enn i første. Med en årlig omsetning på rundt 200 millioner dollar må vi fortsatt få ned kostnadene, fortsetter Per Kristian Jacobsen.

Etter fusjonen med Exabyte for ett år siden er kostnadene blitt redusert med 15 millioner dollar. Målet er en reduksjon på ytterligere ti millioner dollar.

Større kapasitet

Nytt er at platelageret til lagringssystemet RDX nå kan leveres med 300 GB i tillegg til platelagre på 160, 120, 80 og 40 GB. Nytt er at RDX også kan benytte USB internt ikke bare for ekstern tilknytning til pc-er og mindre tjenestemaskiner.

Fordelen med RDX er at dette ser ut som et magnetbånd for sikkerhetskopieringen, men har platelagerets hastighet og smidighet. For småbedrifter og avanserte husholdninger er RDX med et utskiftbart platelager et godt sikkerhetsaltenativ.

Også magnetbåndsbibliotekene har en økning. På tre kvartaler i år har Tandberg Data oppnådd nesten det dobbelte av omsetningen av de samme kvartalene i fjor.

Det skyldes naturligvis den store interessen for LTO som står for 25,3 millioner dollar av 30,3. Resten skyldes båndteknologiene DLT og VXA.

DLT (Digital Linear Technology) som Quantum har utviklet etter oppkjøp fra Digital Equipment, har fått en bråstopp i markedet i konkurranse med LTO.

IBM som har en avtale på VXA og tilsvarende for Tandberg Datas opprinnelige SLR (Serial Linear Recording), er fornøyd med produktene og tilbyr disse fortsatt til eksiterende kunder på System i og x.

Les om:

Lagring