SALGSUTVIKLING: Senior produktsjef Arild Saghagen i Hewlett Packard Enterprise holder et klassisk platelager som etter hvert dømmes nord og ned. Tor Inge Lillebø i holder en standard flash lagringsenhet på 400 GB. Disse er allerede i ferd med å foreld

SALGSUTVIKLING: Senior produktsjef Arild Saghagen i Hewlett Packard Enterprise holder et klassisk platelager som etter hvert dømmes nord og ned. Tor Inge Lillebø i holder en standard flash lagringsenhet på 400 GB. Disse er allerede i ferd med å foreldes. Mellom seg har de salgsutviklingen på flash i Hewlett Packard Enterprise siden 2013.

Teknologiskifte i lagringsbransjen

EMC har sendt et viktig politisk signal. Lagring skal være på flash. En rekke leverandører støtter det i Norge. Kundene må også forstå.

Lagringssystemer basert på flash-teknologi har fått mye oppmerksomhet. Mange mener oppmerksomheten er opphauset. Det gjaldt for to år siden. Det har skjedd mye siden da. Det skjer noe hele tiden. Teknologien forbedres, prisene synker.

De tradisjonelle lagringsleverandørene må nå stake ut en ny kurs for lagringsomsetningen for tradisjonelle lagringssystemer synker og den er økende. Dell, EMC, Fujitsu, Hewlett Packard Enterprise, Hitachi Data Systems, IBM, Netapp, Nexsan og en rekke andre må skape ny giv, for lagringssystemer med disk går for tregt.

-- Vi satser på Spectrum Storage, programvaredefinert lagring, som gir lagring uten grenser. Flash er en komponent i Storage-porteføljen, sier Nina Wilhelmsen, direktør for teknisk infrastruktur i IBM.

Men skal lagringssystemer med flash virkelig skape tiltro må de være like bra eller mer robuste enn dagens alternativer.

-- Flash med hundre prosent datatilgjengelighetsgaranti er et «must» for dagens forretningsvirksomhet som skal virke 24 x 7. Alt annet er høyrisikosport, understreker Rune Sund, daglig leder i Hitachi Data Systems.

Blir billigere

-- Veldig snart blir lagring ved hjelp av flash billigere enn ved hjelp av roterende media, sa Siva Sivaram, konserndirektør i Sandisk til Infoworld i mars 2016.

Det er tiltro til teknologiutviklingen hos Intel/Micron, Samsung og Toshiba som får Sandisk til å være så optimistisk. Optimismen skyldes evnen til å lagre data tettere på overflaten, mange ganger tettere enn dagens standard flash-teknologi.

-- Flash representerer enkelhet i forhold til tradisjonell lagring, sier Paal Holmboe, salgsansvarlig i Purity IT.

For krevende tjenester som krever raskest mulig respons, er lagringssystemer med flash rimeligere og raskere enn lagringssystemer basert på disk med 15.000 omdreininger per sekund.

Teknologien drives av det stadig økende lagringsbehovet for Store Data som skal analyseres. Det er evnen til å foreta en dyptgående analyse og skrive en rapport daglig slik at ledere kan ta raskere beslutninger neste generasjon flash-systemer vil bidra til. Forretningsinnsikt vil få en ny giv.

Foreløpig har brukerne bare sett begynnelsen. Men med en stadig økende strøm av sensordata som må vurderes, ofte betegnet IOT, (Internet of Things), må både kapasiteten og hastigheten på lagringsmedia økes.

Tidlig ute

-- I Hewlett Packard Enterprise har vi vært litt tidlig på flash. Kundene har ikke trodd at flash har vært et alternativ. Vi tror at «All Flash-systemer» vil ha lavere pris i 2016. I vårt kvartal fra november til og med januar var 70 prosent av leveransene bare med flash, sier Arild Saghagen, senior produktansvarlig for lagring i Hewlett Packard Enterprise.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) er den ledende leverandøren av lagringssystemer basert på flash i Norge. Internasjonalt er EMC som etter hvert blir overtatt av Dell, den ledende.

Med hensyn til lavere pris er det pris på et lagringssystem basert på flash i forhold til et lagringssystem basert på platelagre (disk). Forutsetningen er mer effektiv lagring på flashsystemet. Mer effektiv lagring oppnås ved komprimering. HPE regner med en komprimeringsfaktor på 1,7 – 2, mens en rekke andre leverandører typisk snakker om fire til fem ganger.

-- Så lenge deduplisering kan redusere lagret volum fra fire til én, er flash billigere. For VDI ser vi komprimeringsmulighet på ti til én, sier Inge Wagle, løsningsarkitekt i Purity IT.

Purity IT vurderer alle typer lagringsbehov for å finne prosjekter hvor særlig flash lønner seg. Purity levere flashsystemer fra HPE, Nimble og Pure Storage.

-- Vi har levert 120 lagringssystemer med bare flash i Norge siden våren 2014. Det er installert over 10 PB. Det er lenge siden vi har solgt tiering med flash og disk, fortsetter Arild Saghagen.

AKSELERER: Senior teknologiarkitekt Lars Nordbryhn og direktør Nina Wilhelmsen i IBM viser en skisse over hvordan moderne flashteknologi kan effektivisere applikasjoner. IBMs flashteknologi som bygges opp på en annen måte enn å simulere disk akselerer
AKSELERER: Senior teknologiarkitekt Lars Nordbryhn og direktør Nina Wilhelmsen i IBM viser en skisse over hvordan moderne flashteknologi kan effektivisere applikasjoner. IBMs flashteknologi som bygges opp på en annen måte enn å simulere disk akselererer tilgang til data når det benyttes flash-kort i et lagringssystem.

Argumenter

Argumentene for flash er ifølge HPE dramatisk høyere ytelse, enklere administrasjon, færre feil, lavere strømforbruk, mindre plassbehov og en gunstig prisutvikling. For det er nye vurderinger av prisutviklingen for flash som gjør HPE optimistisk.

Argumentet mot flash var tidligere slitasje. Ved å skrive data om igjen og om igjen på det samme stedet, ble lagringsområdet utslitt som medførte at et flashlagring måtte ha ekstra kapasitet som ikke inngikk i den oppgitte.

Ved å benytte funksjonen Wear leveling blir blokker med data som skal skrives, flyttet for å unngå slitasje. Tidligere kunne data bare overskrives 3.000 ganger. Nå er det snakk om 100.000.

Det er en betydelig utvikling på gang innen flash-teknologi. Spørsmålet er hva slags teknologi og hvordan den skal benyttes. Det virrer med begreper som MLC, EMLC og 3D NAND. Mens de to første bare lagrer data på overflaten sørger 3D NAND for å lagre data i dybden. Det er helt nødvendig for å få opp lagringskapasiteten og få ned kostnadene.

Tidligere kom flash i to og en halv tommers formfaktor med kapasitet på 100 GB, 200 GB, 400 GB. Nå er det typisk 960 GB, 1,7 TB og 3,8 TB. Større lagringsenheter vil komme i løpet av 2016.

Om tre år vil muligens lagringssystemer benytte ulik flashteknologi for forskjellige nivåer, tiering, på samme måte som lagringssystemer har benyttet flere nivåer med forskjellige typer platelagre (disk).

Etterligne

I dag benyttes flash for å etterligne disk i form av SSD, Solid State Disk. Det bremser ytelsen betydelig i forhold til potensialet, både ved å være et virtuelt platelager og ved å benytte standard overføringsteknologi på 6 Gbit per sekund. Flere har begynt å innføre 12 Gbit per sekund. Like fullt blir lagringssystemer basert på flash rundt ti ganger raskere enn tilsvarende med roterende media.

Det største volumet av flash benyttes i minneplugger, nettbrett og smarttelefoner, men mer og mer benyttes flash for arkivering for profesjonelle behov hvor deling av dataene er målet.

Med mindre salg enn antatt til nettbrett og smarttelefoner har bransjen måtte sette ned prisene. Fra ti til 20 prosent måtte prisene ned. Produsentene måtte vurdere nøyere hvilke kunder de ville ha. Det får betydning for lagringssystemene i 2016. Oftere og oftere vil flash bli fremhevet som fremtidens lagringsteknologi.

Flere mener at lagringssystemer basert på flash kan konkurrere med tradisjonelle lagringssystemer, selv på pris. Det er fortsatt en prisulempe for flash, men ved hjelp av komprimering og fjerning av like kopier av data, deduplisering, kan rene flash-systemer konkurrere.

I år har Hewlett Packard Enterprise (HPE) det vesentligste av nysalget av lagring bare med flash. Hitachi Data Systems (HDS) har dokumentert at de også er en reell leverandør. IBM har utviklet ny eksotisk teknologi. Purity IT leverer all den flash-lagringen de kan.

Understreke

Men for virkelig å understreke poenget erklærte verdens største lagringsleverandør EMC på skuddårsdagen at «2016 er året for rene flash-systemer for primær lagring». Fortsettelsen er ifølge EMC at tradisjonell disk er for oppsamling av data og for arkivering.

-- Dette er året hvor alt blir flash, sier Jul Johansen, administrerende direktør i EMC.

EMC har derfor en rekke alternative løsninger for bruk av flash. For virkelig å understreke satsningen ble det største lagringssystemet VMAX 3 som benyttes av IBM stormaskin og de aller største datamaskinene lansert som et rent lagringssystem med flash basert på SSD.

Men bruk av flash i lagringssystemer er ikke nytt. De seneste fem årene har fem prosent av lagringskapasiteten ofte vært flash i form av SSD.

Grovt sett effektiviserer det lagringssystemet slik at antall les og skriv, det som kalles IO, inn/ut-bevegelser øker. Flash benyttes på det første nivået og reagerer lynraskt i forhold til platelagre på forespørsler på data.

Et lagringssystem med flash og flere nivåer med platelagre vil kunne svare med data i løpet av fem millisekunder. Et lagringssystem med bare flash, (AFA, All Flash Array) vil kunne skaffe data på under ett millisekund. Det tilsvarer en femdobling av ytelsen.

Ytelsestesten for lagring betegnes SPC-1 og SPC-2, laget av Storage Performance Council (SPC). SPC-1 er transaksjonsorientert, SPC-2 er for strømming av data (batch, throughput). På SPC-1 klarer toppsystemet til Hitachi Data Systems VSP G1000 2 millioner transaksjoner per sekund.

Huawei har det beste resultatet med sitt Oceanstor 18800 V3 med tre millioner transaksjoner per sekund.  Oceanstor 18800 V3 er kanskje et rent lagringssystem basert på SSD, men det fremgår ikke klart av spesifikasjonene.

Et system basert på ren flash er Kaminario K2 som klarer 1,24 millioner transaksjoner per sekund. IBM har med et integrert system basert på Power 8, Power 780 med SSD, maktet 780.000 transaksjoner per sekund, Netapp med sitt rene flash-system FAS 8080 EX klarer 685.000 transaksjoner per sekund.

HPE makter 545.000 transaksjoner per sekund med sitt HPE 3Par Storserv 8450. Sistnevnte har en av de laveste kostnadene med 0,23 dollar per SPC-1 transaksjon per sekund.

Pilot

-- Norge har vært en pilot på 3Par som har gjort SSD billig nok, sier Paal Holmboe, salgsansvarlig i Purity IT.

Et raskt platelager med tilhørende hurtigbuffer (Cache) klarer 50 inn/ut transaksjoner per sekund. Nå fables det om millioner IO per sekund. Hva det betyr vet nesten ingen, annet enn at et større tall er mer spennende.

-- De som er opptatt av IO er de som drifter. De gjør analyser og får ut IO-diagrammer, sier Inge Wagle.

Noen avanserte fagfolk på lagring forstår behovet for IO, men for de fleste er det et spørsmål om å kjøre statistikker når brukerne klager over at det går tregt for å søke å finne ut hvor flaskehalsen ligger.

-- Det er et fåtall, mindre enn ti aktører i det norske markedet som trenger 250.000 IO per sekund. Det er derimot knapt noen som benytter CRM, ERP eller datavarehus som synes spørringer og rapporter blir generert raskt nok, sier Lars Nordbryhn, senior teknologiarkitekt i IBM.

Mens svartider fra et lagringssystem typisk er på 5 – 10 millisekunder, vil svartiden fra et godt flash-system typisk svare på 0,5 millisekunder. Det tidobler IO per sekund, hvilket kan være helt nødvendig hos skyleverandører som Basefarm og Telecomputing.

Det enkle svaret er å spre dataene på flere platelagre. Fortsatt er det alt for mange grupperinger med RAID 5 hvor det benyttes et lite antall platelagre pluss et ekstra platelager for å sikre at data ikke blir borte om ett av platelagrene går i stykker.

Raskere

EMC, HDS, IBM og Pure Storage har alle en flashteknologi som er ti ganger så rask som dagens mest brukte som benyttes for å simulere roterende media. Da defineres lagringen på en annen måte. Da benyttes spesialprosessorer for håndtering av viktige oppgaver. Da tilkobles lagringen via PCI Express med mange kanaler for å oppnå høy overføringshastighet.

Pure Storage er for det meste kjent i USA. I Norge har distributøren Purity IT oppdaget kvaliteten til Pure Storage.

-- For hver dollar av det opprinnelige anskaffelsen, kjøpte våre 25 største for mer enn tolv dollar de neste 18 månedene, sa Scott Dietzen, administrerende direktør i Pure Storage i forbindelse med avslutningen av regnskapsåret 2016 i februar.

Veksten var 143 prosent i forhold til året før med en total produktomsetning på 376 millioner dollar. Men fortsatt går ikke Pure Storage med overskudd.

I fremtiden vil det bli bygget nye datamaskinarkitekturer som kombinerer mange bearbeidingsmaskiner med eget raskt minne mot avanserte flash-systemer som flytter data videre til annen type permanent lagring for data som ikke benyttes. Mange drømmer om at magnetbåndsystemer skal få den jobben, ikke systemer med disk.

Berømt

Professor Clayton Christensen ved Harvard Business School ble viden kjent for sine undersøkelser av platelager, det vil si disk-utviklingen. Han skrev en bok som ble berømt; The Innovator´s Dilemma. Boken drøfter hvordan selskaper som gjør det bra, som fortsetter med utvikling av sin teknologi på grunn etterspørsel, går over ende fordi de ikke forstår teknologiutviklingen.

Det finnes mange eksempler på det i mange bransjer. Kodak som oppfant det digitale fotografiapparatet, fortsatte å sverge til kjemisk fremkalling av film. Digital fotografering overtok, og Kodak ble borte.

I boken The Innovator´s Dilemma forklarer Clayton Christensen hvordan den ene diskteknologien tok knekken på den andre. Det var først og fremst diameteren på platelageret som medførte at en platelagerteknologi overtok. Dette varte helt til bransjen standardiserte på 2,5 og 3,5 tommers platelagre.

Nå selges platelagre som aldri før, men teknologien har knapt utviklet seg de seneste tre årene. Det er ikke praktisk mulig å øke rotasjonshastigheten. 15.000 omdreininger per minutt er på grensen og brukes bare i mindre grad, det blir for kostbart. Kapasiteten blir for liten.

Riktig nok er platelagre på 8 TB på vei inn i markedet, men det er alt for sent og ikke godt nok.

Uteblitt

For flere år siden skisserte eksperter en rask utvikling til 50 TB. Den er uteblitt. Igjen snakkes det om en teknologi basert på HAMR (Heath-assisted Magnetic Recording) som benytter laser for skrivingen. I 2010 var optimismen stor, men lite har skjedd. Nå snakkes det om 2018.

Målet er 20 TB i 2020. Men teknologien er krevende. Selv om det snakkes om enda mer eksotiske magnetiske teknologier som BPM, Bit Patterned Media som vil utnytte nanolitografi, er det tvilsomt om det kommersielle salgsvolumet vil forsvare teknologiutviklingen.

Den kommer sannsynligvis ikke. Det er vanskelig å gjøre de magnetiske lagringskomponentene mindre så det blir større kapasitet på selve platen, selv med mer avansert teknologi enn vertikal lagring.

Disk er i ferd med å dø. Det betyr ikke at volumet går ned. Volumet kommer til å gå opp også i 2016, men så vil alternativ lagringsteknologi ta over. Det er den bratte utviklingskurven som tilsier at alternativ teknologi er bedre.

Største platelager er på 8 TB. Største lagringsenhet basert på flash-teknologi er på 15 TB. Den koster i dag rundt én million kroner. Det gjør den ikke om to år. Det er så lenge disk som første valg for lagring vil bli brukt. Derfor er det fornuftig å se på alternativer nå.

Tidlig ute med flash

-- Vi tilbyr lagring, backup og skytjenester, sier Paal Holmboe, salgsansvarlig i Purity IT.

Purity var det første selskapet som oppdaget 3Par i Norge, lagringsprodusenten som Hewlett-Packard kjøpte. Purity og Hewlett Packard Enterprise nå har stor suksess med å selge rene flash-systemer fra 3Par.

-- Vi har fire, fem caser primært med flash i fokus. Økonomien tilsier at flash tar over, fortsetter Paal Homboe.

3Par, Nimble og Pure Storage er produsentene Purity IT satser på.

Redusere lagringen

-- Styrken til Pure Storage er «Predictable Performance», forklarer Inge Wagle, løsningsarkitekt i Purity IT.

VISER: Løsningsarkitekt Inge Wagle og salgsansvarlig Paal Holmboe med et lagringssystem fra HPE 3Par som har et kostnadsnivå som gjør lagring med bare flash interessant.
VISER: Løsningsarkitekt Inge Wagle og salgsansvarlig Paal Holmboe med et lagringssystem fra HPE 3Par som har et kostnadsnivå som gjør lagring med bare flash interessant.

For Purity er Store data et bakteppe. Hensikten er å redusere lagringsbehovet ved å foreta deduplisering og komprimering. Avhengig av type data ser Purity IT mulighet til typisk å redusere lagringen til en fjerdedel. For tynne klienter er det mulig å få lagringsbehovet redusert til en tiendedel.

Grunnlaget for å hevde en reduksjon til en fjerdedel er arbeidsmåten for reduksjonen til Pure Storage. Data lese i blokker på 32 KB, men deles deretter opp i mindre enheter på 512 B som benyttes for sammenligning.

-- For de fleste er ikke energi fokus, men kvadratmeter. «Hosting-providere» ser på hva de betaler for strøm og kjøling, forklarer Paal Holmboe.

Purity IT søker å tiltrekke seg små og mellomstore bedrifter som mer og mer er opptatt av lagring som en tjeneste på grunn av vekstbehovet for datalagring.

Skal man tro Purity IT er det finans, helse og Media som etterspør IO, det vil si evnen til å levere data veldig raskt. Disse segmentene lovpriser flash, men vurderer sine behov fra et oppgavesynspunkt.

Les om:

Lagring