Tospann i nettverket

Tospann i nettverket

TEST: Disse to nettverksdiskene fra QNAP og D-link har plass til to vanlige harddisker og kan snart gi deg en kapasitet på 2 TB .

I PC World Norge nr. 2/2007 hadde vi en test av flere nettlagringstjenere med plass til fire harddisker. For de fleste privatbrukere er dette i overkant av hva som er nødvendig, selv om det også kan gi muligheten til å ekspansere kapasiteten etter hvert.

LES OGSÅ:Terabyte på hjemmekontoret

Enheter med plass til én harddisk finnes det mange av, og tidligere har vi testet bl.a. QNAP TS-101 og Synology DS-101- og DS-106-seriene med svært gode resultater.

Med QNAP TS-201 og D-link DNS-323 benyttes to vanlige Serial ATA-harddisker. Med Seagates 750 GB-disker kan dette gi en kapasitet på 1,5TB, men 1 TB-harddisker ventes på markedet om ikke lenge fra Hitachi og Seagate.

Installasjon og oppsett

For begge enhetene er installasjonen av harddisker unnagjort på et øyeblikk. Enklest er det nok hos D-link, men noen spesiell praktisk betydning har det strengt tatt ikke. Når det gjelder monteringen av diskene i D-link-enheten er vi imidlertid litt usikker – for harddisker som utvikler en del vibrasjoner er vi redd disse kan skape vibrasjonslyder fordi diskene sitter litt løst.

Vi anbefaler at man sjekker produsentens kompatibilitetslister for å se hvilke harddisker som anbefales. Enkelte leverandører vil kunne levere enhetene ferdig oppsatt med disker.

Begge nettverksdiskene leveres med enkel programvare for å initielt finne dem på nettverket og starte de webbaserte konfigurasjonsgrensesnittene. Webgrensesnittet benyttes for blant annet oppsett av brukere og rettigheter, tjenester/ekstrafunksjoner og avanserte nettverksinnstillinger.

Det vi generelt kan si om brukergrensesnittet i weboppsettet er at D-link har noe bedre brukervennlighet. Samtidig er det en enklere enhet med færre konfigurasjonsopsjoner.

D-link DNS 323 gir god ytelse, men vi opplevde flere problemer.

Gevinst med gigabit ethernet?

De fleste benytter 100 Mbps Ethernet eller trådløst nettverk – sistnevnte i f.eks. 802.11g-implementasjon vil i praksis for mange ikke gi spesielt mer enn 25 Mbps med kryptering aktivert. De fleste nye pc-er i dag er imidlertid også utstyrt med gigabit ethernet-nettverkskontroller.

En SOHO-svitsj for Gigabit Ethernet koster i dag ikke spesielt mer enn en 10/100 Mbps-svitsj. Det finnes også wlan-rutere som leveres med svitsj som støtter gigabit ethernet. Man kan imidlertid merke seg at benytter man wlan vil ikke ytelsen for slike enheter være flaskehalsen – wlan-forbindelsen vil være det. Jobber man mye med større filer vil et vanlig 802.11g-nettverk med «normal» hastighet være en tålmodighetsprøve, ettersom hastigheten gjerne ikke blir mer enn 25 Mbps i praksis.

Begge enhetene har flere opsjoner for diskkonfigurasjon. Begge støtter RAID 0 (striping, for bedre ytelse) og 1 (speiling, for bedre feiltoleranse), samt JBOD/spanning (diskene slås sammen til en stor disk). D-link-enheten kan i tillegg settes opp slik at de to diskene er uavhengig av hverandre, noe vi anser som en fordel. RAID 0 kan i noen sammenhenger gi best ytelse, men forskjellen blir gjerne ikke så stor.

Ulempen med RAID 0 er at skulle en av diskene gå i stykker er alle data tapt. Med RAID 1 vil man ha dobbelt sett av data – en direkte erstatning for sikkerhetskopiering er det imidlertid ikke. Med JBOD vil det kunne være visse muligheter for å gjenopprette data hvis den ene disken skulle feile, men enkelt trenger det ikke å være. Med diskene uavhengig av hverandre vil i hvert fall noe mindre data gå tapt om en av diskene skulle feile.

Vi utstyrte D-link-enheten med to 250 GB Western Digital-disker, mens QNAP-enheten ble levert med to Samsung-disker fra leverandør. Hvilke harddisker som benyttes vil normalt sett bety lite for ytelsen – flaskehalsen blir nettverket, samt styringselektronikkens I/O-ytelse.

De fleste som har et kablet nettverk har 100 Mbps – hvilket begrenser overføringshastigheten til teoretisk ca. 12 MB/sek. Når vi da ser at enheten fra D-Link på overføring av større filer klarer opptil i overkant av 20 MB/sek er det klart at 100 Mbps nettverk blir en flaskehals for disse enhetene. Enheten fra D-link er generelt den raskeste; både når det gjelder overføringer av større filer og overføringer av samlinger med filer i litt mer varierte størrelser. Jevnt over kan vi si at ytelsesforskjellen er ca. 25 % i favør av D-link.

Ser vi tallene opp mot andre enheter vi har testet er det jevnt over relativt mye høyere ytelse enn for enkeltdiskløsninger – dette har ikke noe å gjøre med at diskene kjører RAID 0, men heller at det er bedre styringselektronikk. Imidlertid ligger ytelsen også et godt stykke bak de beste firediskløsningene vi tidligere har testet.

På ftp-overføringer synes vi verken QNAP eller D-link imponerer, med en overføring i lokalnettverk på henholdsvis ca. 8/13 MB/sek og 9/13 MB/sek (opplasting/nedlasting). For de fleste blir det imidlertid mest aktuelt å benytte ftp når enheten skal aksesseres over en internett-tilkobling, hvilket da normalt vil være flaskehalsen.

Et problem med enheten fra D-link ble imidlertid når det var et større antall mindre filer som skulle overføres. Selve overføringen av filen tar ikke lang tid, men enheten bruker svært lang tid på forberede seg til overføringen. I basis kunne en overføring av en større mengde filer ta f.eks. 10 minutter på andre enheter vi har testet, men et par timer på enheten fra D-link. Vi bemerket også at vi måtte deaktivere bruk av Passive Mode i ftp-klientene for at det ikke skulle ta ennå lengre tid.

QNAPs TS201 har sin styrke i funksjonaliteten.

Tjenester

Grunnlaget for en nettverksdisk er å tilby lagringsplass via nettverket. Det er imidlertid vanlig at det også tilbys ekstra funksjonalitet; ftp-tilgang, skriverdeling, web-tjener, web-aksess til filer, iTunes-tjener, UPnP Audio/Video-tjener for kobling mot blant annet medielinker m.m.

En spesifikk tjeneste kan for en bruker kompensere for annen funksjonalitet, lavere ytelse og høyere pris – hvis denne funksjonen er sentral for bruksområdet. Med andre ord, det som vi vurderer som den beste enheten trenger ikke være best til ditt bruk.

Begge enhetene kan tilby ftp, UPnP AV, iTunes Server og skriverdeling. Når man kommer inn på individuelle løsninger kan QNAP også tilby en generell filtjener der man også kan bruke PHP og SQL. Man kan også konfigurere enheten til å gi web-tilgang til filer for brukerne. QNAP tilbyr en løsning for blant annet nedlastinger via Bittorrent. I utgangspunktet sikkert et kjøpsargument for mange, men i basis er det en svært begrenset klient.

Usb-porten bak på enheten fra D-link kan kun benyttes til skriverdeling, mens hos QNAP har man muligheten for å øke lagringskapasiteten gjennom bruk av vanlige usb-harddisker. Man kan også koble til minnekortleser, digitalkamera og usb-minnepinner og via en knapp enkelt kopiere innholdet inn på nettverksdisken.

Begge enheter adminisitreres via webgrensesnitt. D-link har enklest oppsett, men også færre muligheter

D-link-problemer

For enheten fra D-Link opplevde vi etter hvert en del forskjellige problemer. Overføringshastigheten via ftp er nevnt, men vi opplevde flere andre og mer praktiske problemer. Bl.a. hadde vi en del tilfeller der vi ikke fikk slettet filer og kataloger. Tilsynelatende ble de slettet, men åpnet vi mappen på nytt var de der igjen. Når vi prøvd å bruke Xcopy for kopiering av et sett data over til enheten fikk vi feilmeldinger om rettighetsproblemer, og vi opplevde også problemer knyttet til overskriving av filer som vi hadde åpnet direkte fra enheten. Vi opplevde også at enheten noen ganger bare forsvant fra nettverket og måtte omstartes for at man igjen skulle få tilgang.

D-link kom for ikke lenge siden med en firmware-oppdatering der de bl.a. tok bort støtten for filsystemet som i utgangspunktet skulle være det beste å bruke. Noen av problemene vi opplevde ble borte, men ikke alle -- og nye meldte seg. Med at støtten for filsystemet D-link i utgangspunktet oppførte som "mest stabilt" ble borte, måtte enheten omformateres for å ta i bruk det som nå var støttet. Før man gjør dette må altså alle data flyttes fra enheten. Vi vil i så fall anbefale at man passer på å oppdatere firmware før man tar enheten i bruk.

Det finnes løsninger på noen av de problemene brukere ser ut til å ha med D-link DNS-323. Man kan også håpe at D-link fikser flere problemer gjennom nye firmwareoppdateringer. En god kilde til hjelp kan være forumet og den generelle informasjonen på http://wiki.dns323.info

Konklusjon

I hovedsak er det tre hovedfaktorer som må vurderes; funksjonalitet, ytelse og pris. I tillegg til de generelle erfaringene med hvordan enheten i praksis fungerer. Da vi i utgangspunktet testet enheten, til PC World nr. 4/2007, opplevde vi ikke spesielle problemer med enheten fra D-link. Det er klart at en test setter begrensninger for i hvilken grad man kan simulere praktisk bruk over tid, og vi opplevde ikke problemene med de par dagene vi brukte på å teste enheten.

Rent funksjonalitetsmessig er det enheten fra QNAP som er best, men D-link har bedre ytelse. Videre er enheten fra D-link betydelig rimeligere. Hvis den ekstra funksjonaliteten som QNAP tilbyr ikke er spesielt sentral kan dermed D-link-enheten være et bedre valg - hadde det ikke vært for de praktiske problemene vi og en del andre ser ut til å oppleve.

Totalt sett må vi imidlertid si at QNAPs løsning er mer gjennomført ­– ikke bare for selve hovedelementene for funksjonalitet, men hvordan funksjonene er å bruke i praksis. Støynivået fra QNAP-enheten er også noe lavere.

Vi vil etter hvert komme tilbake med tester av Synologys nye DS-207 og Thecus' nye N1200. Enheten fra Synology er en todiskenhet som går i konkurranse med todiskenhetene vi nå har testet fra D-link og Qnap.

Fakta:
D-link DNS-323
Pris: Ca. kr 1 850 inkl. mva.
Leverandør: Hattelco, CBK, Ingram Micro, Itegra, Scribona
Internett: www.dlink.no

Funksjonalitet og praktisk bruk *: 4/10
Ytelse *: 7/10
Pris/egenskaper: 5/10

QNAP TS-201
Pris: Kr 2 995 inkl. mva. (veiledende pris)
Leverandør: DSL Partner AS
Internett: www.qnap.com.tw

Funksjonalitet og praktisk bruk: 9/10
Ytelse: 7/10
Pris/egenskaper: 7/10

* Karakterer satt ekstra ned pga. praktiske problemer

Les om:

Lagring