Universitetene valgte Sun-lagring

Universitetene valgte Sun-lagring

Sun skal levere lagringssystemene til Norstore, en ny nasjonal infrastruktur for langtidslagring av forskningsdata.

Lagringsenhetene fra Sun vil være lokalisert ved universitetene i Oslo og Trondheim, men vil være tilgjengelige via nettverk for forskere ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner over hele landet. Sun skal i første omgang levere hele 1700 terabyte med lagringskapasitet.

- Vi er meget stolte over å ha lagt frem det beste tilbudet på denne svært store og viktige kontrakten. Norstore har en unik stilling i Norge og vi er svært glade for at de gikk for vår løsning, sier administrerende direktør i Sun Microsystems, Knut Alnæs.

Sun forventer å levere for mer enn 10 millioner kroner i datalagring under avtalen.

Klimaforskning og fysikk

Gjennom Norstore-prosjektet vil det etableres frittstående lagringsbaser for avanserte vitenskapelige data og beregninger. Kapasitetsbehovet for lagring av forskningsdata øker svært raskt, særlig innenfor naturvitenskap.

- Den store kapasiteten i de nye lagringssystemene vil særlig komme klimaforskere og fysikere til gode, men de vil også være nyttige for forskere innenfor andre grener av vitenskap, sier Jacko Koster, prosjektleder ved Uninett Sigma, som har det operative ansvaret for Norstore.

Fristilles fra regnemaskinene

En særlig fordel ved den nye infrastrukturen er at selve lagringsbasene fristilles fra andre deler av infrastrukturen, blant annet fra regnemaskinene. Tidligere måtte de lokalt lagrede datasamlingene flyttes regelmessig, for eksempel dersom en regnemaskin skulle byttes ut. Fristillingen av lagringsbasene er også et viktig ledd i arbeidet med å gjøre internasjonal forskning lettere, hvor det er stort behov for rask og effektiv utveksling av datamateriale.

Løsningen er basert på Sun Microsystems StorageTek 6540. Initiell leveranse til Norstore består av ti rack-enheter, som hver rommer 192 stykk 7200rpm SATA II disker. Hver disk leverer en kapasitet på 1 TB.

Lagring