Lagringsloven blir innført

Med overveldende flertall godkjente EU-parlamentet i går det nye direktivet om lagring av data- og teletrafikk.

Etter en lang dragkamp blant lobbyister og andre EU-institusjoner, stemte EU-parlamentet i går for at data- og teletrafikk skal lagres fra seks måneder til to år. Noen land kan få tillatelse til å lagre dataene enda lenger.

 

Politiet i hvert enkelt land vil få automatisk tilgang til dataene. Politiet i  land utenfor EU og EØS, vil også få tilgang hvis de har en datautvekslingsavtale med et EU-land.

 

Det nye regelverket vil tre i kraft om 18 måneder for teletrafikk og om tre år for internett-data.

 

Hvem betaler?

 

Bakgrunnen for det nye lagringsdirektivet er at Europas myndigheter ønsker å gi politiet bedre verktøy i kampen mot terror og grove forbrytelser. Storbritannia og Sverige er blant de sterkeste pådriverne.

 

Den hardeste motstanden har kommet fra borgerrettighetsorganisasjoner og teleoperatører. Mange frykter at direktivet vil sette personvernet på en stor prøve og teleoperatører er spente på hvem som må betale for oppgraderingen av datasystemene.

 

Justisminister Knut Storberget har ymtet frempå at teleoperatørene selv må betale for investeringene, noe som verken Telenor eller IKT-Norge setter pris på.

 

For andre deler av bransjen, er derimot avgjørelsen i EU-parlamentet gode nyheter.