Landbruksavtale for WM-data

WM-data skal levere Citrix-løsninger til Landbrukssamvirke. Avtalen har en mulig verdi på 9,6 millioner kroner over 2 år.
Landbrukssamvirke har tegnet en såkalt flexavtale på Citrix-lisenser. WM-data ble valgt som samarbeidspartner på denne avtalen, som har en initiell ordreverdi på ca 9,6 millioner kroner og løper over 2 år.

En flexavtale er en avtaleform basert på et direkte samarbeid med Citrix og definerte kunder. Avtalen er en slags rammeavtale som gir rabatter etter det volumet som er forhåndsberegnet. Dette betyr at WM-data ikke er sikret en ordreverdi på 9,6 millioner, men det er dette forhåndsberegnede salget som bestemmer nivået på rabattene som gis. Avtalen er en av Europas hittil største av denne typen, i følge en pressemelding fra WM-data..

33 selskaper

Avtalen med Landbrukssamvirke går gjennom Agrikjøp AS. Det innebærer at bedrifter som eksempelvis Felleskjøpet, Tine Meierier, Prior, Norske Skog, Gilde Slakterier kan benytte seg av den. Totalt er det 33 selskaper som på denne måten omfattes av leveransen.

-- Vi valgte Citrixløsningen på grunn av tre hovedelementer, sier markedssjef Gunnar Vandvik i AgriKjøp AS.

- For det første blir arbeidsplassene stedsuavhengige. For det andre trenger ikke lenger sensitive data å ligge lagret lokalt på pc'en. Og sist, men ikke minst, reduseres mengden data som overføres, sier Vandvik i en felles pressemelding fra WM-data og Agrikjøp.

-- Det er klart dette er en meget viktig avtale for oss i WM-data, sier kundeansvarlig Ove Teigen. Både på grunn av størrelsen og fordi dette gir Landbrukssamvirke en helt ny og bedre måte og håndtere Citrix-lisensene sine på. Dette er en av Europas hittil største flexavtaler, så det er klart dette er stort for oss, avslutter Teigen.