Lander SAS Braathens it-drift for 400 millioner kroner

Lander SAS Braathens it-drift for 400 millioner kroner

SAS Braathens følger moderselskapet SAS og outsourcer samtlige it-tjenester til CSC. Selskapet overtar 38 ansatte. Avtalen har en verdi på inntil 400 millioner kroner
SAS Braathens medarbeiderne blir overført til CSC 1. desember i år.

- Vi er overbevist om at CSC er et godt valg for SAS Braathens, våre ansatte og våre kunder. Vi arbeider kontinuerlig med å optimalisere forretningsdriften og forbedre arbeidsprosessene. I denne sammenheng dreier det seg blant annet om at flyselskapet får samlet flere it-systemer og applikasjoner på en felles teknologiplattform med moderselskapet som er SAS-konsernet, sier Bjørgun Hysing, økonomidirektør i SAS Braathens.

- Outsourcing av it-tjenester for luftfartsindustrien er et av CSCs fremste kompetanseområder. Det gjør oss i stand til drive effektivt og samtidig hjelpe SAS Braathens med å møte de konkurransemessige utfordringene bransjen står overfor, sier Morten Søgård, adm. direktør for CSC Airline Solutions og ansvarlig for CSC,s luftfartsvirksomhet i Norden.

Opptil 400 millioner kroner

I første omgang løper outsourcingsavtalen i fire år - med opsjon på to år samt to ytterligere opsjoner på ett år, med andre ord opp til åtte år. Avtalens verdi anslås til i overkant av 200 millioner kroner for de første fire årene og om lag 400 millioner kroner, dersom alle opsjoner benyttes.

Avtalen mellom CSC og SAS konsernet ble omtalt som fjorårets desidert største outsourcingsavtale i Norden. Det medførte at CSC overtok Scandinavian IT Group og selskapets ca. 1100 nordiske it-medarbeidere. Nå følger SAS Braathens og CSC opp med en av årets største outsourcingsavtaler her til lands. CSC overtar 38 it-medarbeidere fra SAS Braathens.

Transaksjonen innebærer også at CSC overtar SAS Braathens' it-virksomhet i Stavanger, og dermed har et av verdens største it-selskaper fått fotfeste i Stavanger. Totalt har CSCs norske virksomhet overtatt om lag 170 it-medarbeidere fra SAS og SAS Braathens det siste året.

Avtalen omfatter systemintegrasjon, applikasjonsutvikling, forvaltning, samt IT-infrastrukturtjenester for SAS Braathens sine forretningskritiske systemer. Det innebærer at flyselskapet får samlet IT-systemene og applikasjonene sine på en felles teknologiplattform med moderselskapet.