Landesk med kobling til assistanse

Landesk med kobling til assistanse

Landesk gjør it-avdelingens rutineoppgaver enklere. Det forsterkes med åtte forbedringer i nyeste utgave av versjon åtte.
-- Produktene blir mer og mer like. Da gjelder det å kunne tilby bedre kundeservice, sier Pål Nome, administrerende direktør i Syscom.

Syscom er et kompetansefirma som har spesialisert seg på å levere produkter som letter fagfolkenes hverdag. Derfor tilbys Landesk for administrasjon av pc-er og Heath og Remedy for kundekontakt og assistanse. Nytt er kobling mellom Landesk og Remedy.

-- Vi har holdt på i 17 år, eid av 20 partnere, er blitt 60 ansatte og omsetter for 100 millioner kroner, fortsetter Pål Nome.

Syscom har hovedkontor i Oslo og datterselskap i København og Stockholm. For å yte bedre service har Syscom tro på ITIL (It Information Library) som er et britisk regelverk for hvordan yte profesjonell it-service basert på prosesser og beste praksis.

For 200

-- Analyser viser at det kreves en person for å administrere 40 pc-er. Det gir mellom to og fem medarbeidere for 200 pc-er. Da lønner det seg å bruke hjelpemidler, hevder Pål Nome.

Landesk samler data om tekniske detaljer i pc-en, både selve utstyret og programvaren som benyttes. Siden programvaren kom på markedet på nittitallet har antall brukere vokst til over 250 millioner. En av grunnene er at Intel kjøpte produktet i 1991 og videreutviklet det.

-- Det tar i snitt 76 dager å tilbakebetale investeringen, fremhever Tore Brynaa, skandinavisk kanalsjef i Landesk Software.

I 2002 solgte Intel programvaren igjen, sannsynligvis for ikke å komme i konflikt med sine nærmeste partnere, eksempelvis IBM med sin Tivoli og Microsoft med SMS (System Management Server).

-- Landesk kan for eksempel informere om serienummeret i BIOS, størrelsen på disken og hvor mye ledig plass det er på den, forklarer Tore Brynaa.

Detaljene er på et nivå hvor administrasjonsprogramvaren kan angi hvor stort minne maskinen har og om den har brukt opp alle kontaktene for minneutvidelser. Dette er viktig i forbindelse med oppgradering til en ny versjon av operativsystemet for å avgjøre om pc-en kan brukes eller ikke.

Mange små

-- I Landesk Management Suite 8.1 er det mange små endringer, fortsetter Tore Brynaa.

Disse omfatter oversikt (Inventory), programvaredistribusjon, fjernkontroll, konfigurering av pc eller lomme-pc, tidsplanlegging (Local Scheduler), ubenyttet utstyr, web-konsoll og installering.

En av de viktigste tilleggsfunksjonene er Patch Management som håndterer detaljoppgradering av pc-en. Nytt er håndtering av norsk og håndtering av Apples OS 9, OS X, OS X Server og Sun Solaris 7 og 8.

Istedenfor automatoppgradering som Microsoft foretar på Windows XP, kan Landesk mota forbedringene og sørge for at pc-ene oppgraderes ved behov i en utsendelse.

For kontorer som er tilknyttet via fjernnettet, sendes oppgraderingen til en pc som deretter kopierer til de andre. Denne funksjonen utnyttes med hell av butikker som benytter betalingskasser styrt av pc-er.

-- Bruk av Patch Management gir mindre løping i gangene og tar bort rutineoppgavene, hevder Pål Nome.

En annen viktig funksjon er Asset Management som i ny versjon gir oversikt og kontroll med alle typer verdier som avtaler, lisenser, lomme-pc-er, skrivere og telefoner.

Asset Management brukes for å holde rede på utstyret og er et nyttig hjelpemiddel for de som vil sikre at de har programvarelisensene sin i orden.

Ifølge Pål Nome er nye Landesk fornyet på tre viktige områder: distribusjon av operativsystem eller programvare på grunnlag av inventarinformasjon, en mer proaktiv Helpdesk, og lisenskontroll.