Lånekassen går for SAP og Accenture

Lånekassens datasystem skal fornyes. Accenture er valgt som leverandør og samarbeidspartner. Kontrakten er verdt 150 millioner kroner.

Lånekassens datasystem skal fornyes for å tilfredsstille kravene til moderne kommunikasjon med kundene og mer effektiv saksbehandling. Lånekassen har valgt Accenture som leverandør og samarbeidspartner. Verdien av kontrakten er på rundt 150 mill kroner.

Gjennomføringen er avhengig av at Stortinget bevilger de nødvendige midlene, ifølge en pressemelding.

Fornyelsen av Lånekassen

Utskiftingen av Lånekassens datasystem er et omfattende it-prosjekt, som vil føre til bedre service for kundene i Lånekassen.

- Om noen år skal Lånekassen bli oppfattet som den mest moderne offentlige etat i Norge, sier direktør i Lånekassen, Bertil Tiusanen.

Lånekassens fornyelsesprosjekt har allerede startet og skal være avsluttet i løpet av 2007. Stortinget har lagt føringer for hvilket servicenivå Lånekassen skal ha og forventer høyere kvalitet på Lånekassens tjenester. Forbedringer ble gjennomført allerede i høst, da studentene har fått pengene på en enklere måte, de har fått pengene raskere, og de har fått mulighet til å signere gjeldsbrevet elektronisk.

- Fornyelsen av Lånekassen vil skje gradvis, og det er viktig for oss at vi kan vise til resultater underveis, sier Tiusanen.

Valg av Accenture

Fornyelsen av Lånekassen skal finansieres dels gjennom bevilgninger fra Stortinget og dels gjennom egne innsparinger underveis. Løsningen til Accenture er bygd på en kjerne av SAP-systemer.

Søknader og andre nettjenester bygges på Altinnløsninger. Altinn er en viktig tjenesteleverandør for å lettere finne, fylle ut og levere skjemaer til offentlige etater og er kjent for mange gjennom nettversjonen av selvangivelsen.