Lånekassen vraker Accenture

I fjor høst vant Acenture en kontrakt på 150 millioner kroner med Lånekassen. Etter først fase, som nå er avsluttet, kastes Accenture ut.

Høsten 2005 vant Accenture Lånekassens anbudskonkurranse for anskaffelse av nye datasystemer. Formålet med de nye systemene er å tilfredsstille kravene til moderne kommunikasjon med kundene, og å få en mer effektiv saksbehandling, ifølge en pressemelding.

Rammen for kontrakten var på rundt 150 millioner kroner.

Første delen av IKT-prosjektet har vært en designfase som nå avsluttes. Lånekassen har besluttet å ikke utnytte de opsjoner kontrakten gir til å gå videre med Accentures løsningsforslag.

Ser på andre muligheter

- Grunnen til at vi ikke ønsker å utnytte opsjonene som lå i kontrakten, er at løsningsforslaget som ble utarbeidet i designfasen ikke lar seg realisere innenfor kontraktens kostnadsramme, sier direktør i Lånekassen Bertil Tiusanen.

- Lånekassen har derfor ingen mulighet til å gå videre med Accenture, fordi kostnadsrammen er bestemt av Stortingets bevilgning. Lånekassen ser nå på andre mulige løsningsalternativer, legger Tiusanen til.

- Nye datasystemer er bare en del av Lånekassens modernisering. Arbeidet utover fornyelsen av datasystemene fortsetter derfor for fullt, og har allerede ført til mange nye tjenester for kundene. Moderniseringen har også så langt ført til at Lånekassen er blitt ti prosent mer kostnadseffektiv, avslutter direktør i Lånekassen Bertil Tiusanen.

Computerworld.no kommer tilbake med mer.