Langsiktige lisenser til besvær for Microsoft

Et uventet stort fall i fremtidige forventede inntekter fra Microsofts lisenssalg har fått analytikere til å bekymre seg. De tror at Microsofts største konkurrenter ikke er Linux eller lave it-budsjetter, men at den installerte kundebasen avviser langsiktige lisensplaner.
Fallet i forventede inntekter overskygget Microsoft sterke kvartalstall. Forventede inntekter er utsatt omsetning fra lisensavtaler over hele livssyklusen til disse avtalene. Fallet i disse inntektene i Microsofts balanse beløp seg til 768 millioner dollar. Det er betraktelig mer enn den forventede nedgangen på mellom 200 og 300 millioner dollar.

Microsoft legger skylden for fallet på tregere salg grunnet reorganisering i salgsstyrken i Business Solutions-divisjonen, lave it-invetseringer og sesongmessige svingninger. Dessuten ble selskapet distrahert fra å selge langsiktige programvarelisenser på grunn av sikkerhetshendelser som for eksempel Blaster-ormen, ifølge finansdirektør John Connors.

Ikke store nok fordeler

Men finansanalytikere ser fallet som en tidlig advarsel i en langsiktig utfordring med å selge flerårige avtaler, fordi programvarekundene ikke ser store nok fordeler med å tegne slike, ifølge IDG News Service.

-- Utfordringen til Microsoft er å gi tilstrekkelig verdi med Software Assurance (SA)-programmet slik at kundene overbevises til å fortsette i et slik programvarevedlikeholds-program, sier dirktør Jason Maynard i Merril Lynch & Co.

Kundene kan være mindre interessert i Microsofts SA-program fordi den nåværende programvaren er tilstrekkelig, og at det ikke er mange nye produkter i vente på kort sikt, hevder Maynard.

Den neste storslippet av Microsoft-produkter er ikke ventet før i 2006 med slippet av Longhorn - kodenavnet for den neste Windows-klienten, skriver IDG News Service.

Kun et prisstunt

Victor Raisys er programvareanalytiker i investeringsbanken SoundView Technology Group. han er enig i at Microsoft har en utfordring med å vise verdien av SA-programmet overfor kundene.

-- Med et antall nye versjoner av produkter som kommer i år, kan det hende kundene velger de nye versjonene og dropper sine vedlikeholdsavtaler, siden disse produktene høyst sannsynlig ikke vil bli oppgradert på flere år, hevder Raisys i en rapport.

Microsoft lanserte SA-programmet i 2001 sammen med Licensing 6.0, i en ansiktsløfting av sitt volumlisens-program. Analytikere og brukere oppfattet Licensing 6.0 og SA som intet annet enn en ordinær prisøkning. Flere programvarekunder kjøpte Microsofts Upgrade advantage-avtaler for to år siden for å unngå Licensing 6.0. Disse kontraktene er nå i ferd med å gå ut, og Microsoft vil selge SA til disse brukerne.

-- Fallet i forventede inntekter fra lisensavtalene er et klart risikotegn for Microsoft. Vi er fortsatt bekymret for at Microsofts største konkurransetrussel ikke er Linux eller det nåværende tøffe investeringsklimaet, men sløvheten hos den installerte kundebasen, skriver Maynard.

Er ikke bekymret

Men det er for tidlig å si om kundene virkelig beveger seg bort fra Microsofts lisens- og vedlikeholdsprogram. Senior-analytiker Laura DiDio i Yankee Group sier at kundene holder hardt på sine lommebøker og utsetter oppgraderinger så lenge de kan.

-- Men mange brukere av eldre versjoner av Microsoft-programvare vil antageligvis oppgradere de neste seks til ni månedene, sier hun.

Finansjef Connors ser ingen grunn til å slå alarm.

-- På nåværende tidspunkt vil jeg ikke at det er krise. Vi bommet på forventningene, men vi har en god følelse om hvordan de tre neste kvartalene vil se ut, sier han.