Langt dårligere enn Danmark

Langt dårligere enn Danmark

Norges it-innsats ligger på 143 kroner pr. innbygger. Til sammenligning er Danmarks tilsvarende innsats på 222 norske kroner pr. innbygger.
IKT-Norge har sammenstilt alle it-investeringer i statsbudsjettet og sammenlignet dette med Danmark. Mens den norske regjeringen justerer opp ambisjonsnivået på it-satsingen med store ord og visjoner - synker den reelle investeringen. På tre år har Norges it-innsats pr. innbygger sunket med 14 kroner pr. år. I Danmark har investeringen i samme tidsrom blitt justert nesten 100 prosent opp, i følge IKT-Norges tall.

-- Det er skuffende at politiske løfter ikke synes i reelle midler, sier Per-Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

Små midler

IKT-Norge forventet at Moderniseringsdepartementet ville befeste seg som det store it-departementet.

-- Derimot finner vi en it-minister med små midler. At Norge.no nå er skilt ut som egen budsjettpost betyr ikke 11,2 millioner friske midler. Tvert i mot - midlene gikk i fjor via fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Den reelle økning er derfor på om lag 2,5 millioner, påpeker Per Morten Hoff.

-- Modernisering av offentlig sektor er en hovedutfordring for Norge og vi håper inderlig at Meyer kan "trylle" frem ekstra midler for å lykes med sine viktige og riktige visjoner.