Lanserer elektronisk kurve

Lanserer elektronisk kurve

EPJ-leverandøren Dips arbeider for at journalen skal bli et verktøy i operativ virksomhet.
Til våren kommer Bodø-selskapet Dips med et elektronisk kurvesystem som gjør det mulig å hente ut nøkkelinformasjon fra det elektroniske journalsystemet. "Kurven", som beskriver feberutvikling, medisinering, laboratorie-resultater og andre viktige parametre, er legenes viktigste hjelpemiddel for å vurdere pasientens tilstand.

-- Vi arbeider med å sikre den operative virksomheten, blant annet gjennom å legge inn støtte for mobile løsninger, sier administrerende direktør Tor Arne Viksjø i Dips.

Viksjø er inneforstått med at første generasjon EPJ-er i første rekke fjerner papirer fra sykehuset. Mange steder har hovedfokus ved innføringen vært å sikre muligheten for å lese gamle journaler. Med ved å gjøre journalen tilgjengelig på såkalte informasjonsfjøler (tablet pc) og pda-er, blir den i større grad et arbeidsverktøy.

Komplisert

Dips-sjefen er også oppmerksom på at størrelsen på det norske markedet kan begrense mulighetene for videre produktutvikling.

-- Selv om vi er kommet langt i Norge, tror jeg ikke Dips vil klare seg med bare det innenlandske markedet. Vi må ut. Arbeidet i Sverige og Danmark er allerede påbegynt, sier han.

Dips har ikke løsninger som gjør at pasientene selv kan legge inn informasjon i journalen. Strengt lovverk gjør slik "selvbetjening" svært komplisert. Men ifølge Viksjø kan Dips journal integreres med pasientsystemer fra andre leverandører.