Lanserer fakturaskanning

Xerox og Ementor lanserer Fakturaskanning for Notes.
Løsningen basererer seg på Lotus Notes, og byr små og mellomstore bedrifter på fordelene med elektronisk fakturaflyt uten en kostbar integrasjon mot bedriftens økonomisystem.

Løsningen er utviklet av Ementor og Xerox i fellesskap og baserer seg på FlowPort for tolkning og innskanning, og en egenutviklet arbeidsflyt for fakturaer.

Skanneløsningen kan også benyttes ved innskanning til blant annet kontraksarkiv, dokumentarkiv og post.