Lanserer sikkerhetsportal i dag

Lanserer sikkerhetsportal i dag

Norske bedrifter kan fra i dag koble seg på en sikkerhetsportal beregnet på det private næringslivet.

Kantega står bak tjenesten, som omfatter både sikker identifisering og digital signatur med PKI-løsninger.

Kantega leverer sikker pålogging og digital signatur som tjenester over internett, og ser et stort marked for slike tjenester:

 

- Sikkerhet som tjeneste er en forretningsmodell med et stort potensial. Mange bedrifter ser det som en kjempefordel at de slipper kostnadene og risikoen ved å utvikle og drifte en intern sikkerhetsløsning, sier administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen i Kantega.

 

Mindre papir

 

Digital signatur fjerner behovet for papirarbeid. Store virksomheter kan realisere store besparelser både i penger og tidsforbruk når de digitaliserer forretningsprosesser som i dag er papirbaserte.

 

Næringslivet kan bruke Kantega-portalen for å innhente digitale signaturer fra kunder på avtaler, søknader og andre dokumenter. Bedrifter kan også bruke den nye sikkerhetsportalen som en fjerndriftet løsning for sikker pålogging, slik at de slipper kostnadene og risikoen forbundet med å administrere en egenutviklet sikkerhetsløsning.

 

Integrasjonen mellom sikkerhetsportalen og bedriftens internettløsninger er, ifølge Kantega, både hurtig, enkel og rimelig. Dette skyldes at integrasjonen skjer gjennom et åpent, standardisert grensesnitt, slik at det ikke er behov for installasjon av komponenter i bedriftens nettsted.

 

Dobbel støtte

Den nye Kantega-portalen tilbyr støtte for de to ledende PKI-løsningene i Norge: Buypass og BankID. Disse identitetsløsningene har til sammen over 500.000 brukere.

 

Den nye sikkerhetsportalen er en ASP-tjeneste som er laget med programvaren Kantega Secure Identity. Programvaren støtter flere ulike digitale IDer gjennom en plugin-mekanisme. Den fungerer som en lokal portal, som gjør identifisering og digital signatur tilgjengelig som webtjenester. Programvaren tilbys i to varianter, som en internettbasert sikkerhetsportal (ASP-tjeneste), og som programvare for lokal installasjon.