Lanserer søkeløsning for EPIserver

Lanserer søkeløsning for EPIserver

Publiseringsløsningen EPIserver skal åpne for nye muligheter innen fullintegrerte søk.

Intellisearch gjør det mulig for kunder med publiseringsløsningen EPIserver å tilby sine brukere et fullintegrert søk uavhengig av CMS-system.

- Intellisearch har i samarbeid med leverandører av EPIserver videreutviklet søkemotoren og integrert denne i EPIserver, sier konsulentsjef Øyvind Grøndalen til IT-Bransjen.

Samarbeid

Under utviklingen av løsningen har selskapet diskutert med og samlet behov og ønsker fra flere av EPIservers partnere.

- Portalleverandørene har bidratt med en kravspesifikasjon som har tatt utgangspunkt i tilbakemeldinger fra deres kunder på hva de mente burde være av søkefunksjonalitet i EPIserver som ikke var der tidligere gjennom standardsøket. For å få dette til måtte kundene gå til anskaffelse av kostbare søkeløsninger. Nå kan de få tilfredsstilt sine behov uten å bruke hele it-budsjettet på søk, mener Grøndalen.

Om løsningen

Intellisearch for EPIserver har funksjoner som blant annet preview, avansert kategoribehandling og ulike sorteringsmekanismer. Løsningen har et fullintegrert administrasjonsgrensesnitt med blant annet statistikk og håndtering av resultater.