Lar arbeidssituasjonen bestemme ferien

Lar arbeidssituasjonen bestemme ferien

For nærmere 40 prosent av norske arbeidstagere er arbeidssituasjonen og arbeidsgivernes krav avgjørende for når de tar ut ferie.

Nordmenn velger familie og venner, svenskene velger sport i ferien. Dette er hovedkonklusjonen på en undersøkelse gjort av karriereportalen Monster.no. 4.964 deltok i undersøkelsen.

Mer enn halvparten av alle nordmenn sier at familie og venner er mest avgjørende for når de tar ferie.

54 prosent velger å feriere med slekt eller venner 

Kun tre prosent sier at den styres av sportsarrangementer.

Dette i kontrast til svenskene der en av tre sier at slike arrangementer er viktigst for ferietidspunktet.

54 prosent av norske arbeidstakere sier at familie og venner er dem som legger de viktigste premissene for ferien. Seks prosent sier været er avgjørende for når de tar ferie.

Fellesferien legger premissene

For nærmere 40 prosent er arbeidssituasjonen og arbeidsgivernes krav avgjørende for når de tar ut ferie. Kun hver fjerde danske og bare 13 prosent av svenskene lar jobben styre ferietidspunktet.

-- Vår historie med en rimelig samlet fellesferie legger nok fortsatt premissene for når det er best for arbeidstakerne å ta ut sine ferieuker, sier Charlotte Evenseth i Monster Scandinavia.

Svenskene er hekta på sport

Det er store forskjeller mellom nordmenn og svensker når der gjelder ferieprioritering. Hele 33 prosent av svenskene sier at store drettsarrangementer, som EM i fotball og OL styrer deres ferieavvikling. Mer enn en av fire sier været er avgjørende. Omtrent like mange sier at familie og venner er premissgiverne.

-- Sverige har både hatt lag med i EM og har en rekke utøvere som skal konkurrere i Athen-OL. Det kan være en del av grunnen til at sportsarrangementer er så viktig for dem. Samtidig bør det være en advarsel til svenske arbeidsgivere når både sport og vær har langt høyere prioritet enn arbeidsplassens behov, sier Evenseth.

Nordmenn er lik danskene

De danske arbeidstakerne er mer like de norske når det gjelder hva som er avgjørende for uttak av ferie.

Seks av ti sier at familie og venner er avgjørende, 17 prosent mener arbeidssituasjonen, men en av ti sier at idrettsarrangementer er det viktigste for valg av ferietidspunkt.

-- Det kan virke som dansker og nordmenn har ferie for å dyrke sine sosiale relasjoner i større utstrekning enn svenskene, sier Charlotte Evenseth.