SELVBETJENT: Ali Ahmad, analyse og visualiseringsspesialist i Rav og Lars-Roar Masdal, leder av Rav viser en grafisk selvbetjent analyse foretatt med Qlik Sense. Verktøyet har mulighet til å velge ut et salgsområde som antydet ved fingrene til Lars-Roa

SELVBETJENT: Ali Ahmad, analyse og visualiseringsspesialist i Rav og Lars-Roar Masdal, leder av Rav viser en grafisk selvbetjent analyse foretatt med Qlik Sense. Verktøyet har mulighet til å velge ut et salgsområde som antydet ved fingrene til Lars-Roar Masdal. Alle de byene innenfor utvalgskriteriet vises tydelig med tilhørende farge som angir salgsvolum. Mørkt er bra salg. Under vises et utdrag av alle produktene med slag i stolpeversjon. Samtlige produkter vises som en liten totalgraf til høyre for stolpene.

Lar brukerne skape innsikten

De store kjente, etablerte er borte. Analyseselskapet Gartner har endret oppfatning på hvilke leverandører som i fremtiden vil bidra til å skape innsikt i hva som skjer i virksomheten.

Skal vi tro Gartner er markedet for forretningsinnsikt ved et vendepunkt, «Tipping Point». Skal det karakteriseres, betyr det en demokratisering. Det skal ikke lenger være it-fagfolkene som definerer hvordan forretningsinnsikt skal adresseres.

Tilrettelegge

Ifølge analytikerne Frank Buytendijk og Rita Sallam vil ti prosent av virksomhetene i løpet av 2017 ha en dedikert forretningsenhet med formål å «produktivisere» data, det vil si tilrettelegge for bruk. Målet er å skaffe nyttige verktøy for brukerne i hele organisasjonen til bruk på alle data istedenfor å produsere historiske rapporter og dashbord. Det krever avanserte uttrekksverktøy som henter og tilrettelegger.

De veletablerte leverandørene av forretningsinnsikt er mildt sagt veldig forbauset. Flere er egentlig ganske sinte siden de synes Gartner fokuserer for snevert. Leverandørene av forretningsinnsikt selger godt, kundene er generelt sett fornøyd og ny funksjonalitet kommer jevnlig.

Gartner har derfor indikert at de skal komme med en alternativ oversikt over hvordan virksomhetene får innsikt i hva som skjer i markedet basert på de kjente verktøyene. Disse er nå definert som analyse og rapporteringsverktøy. Tabben til Gartner er at dette burde de gjort først, for da hadde de tradisjonelle, ledende leverandørene forstått.

Utfordringen for de etablerte er i hvilken grad analyseselskapet Gartner har rett. De etablerte som gjør alt riktig, vil bli spist av nykommere med en annen tilnærming som absolutt ikke gjør alt riktig. Dette er behørig dokumentert av professor Clayton Christensen i hans berømte bok «The innovator´s dilemma».

BI avleggs

Begrepet Business Intelligence er avleggs. Gartner vil ikke gå så langt, men påpeker at fagfeltet har utviklet seg. Derfor har Gartner utviklet en ny tilnærming. Forretningsinnsikt går fra å være et it-ledet rapporteringssystem til å være brukerorientert med markedsperspektivet som inspirasjon.

Konsekvensen er fullstendig omkalfatring av leverandørtilbudet. Tidligere dominerte IBM, Oracle, Sap og SAS Institute. Nå er Oracle helt borte, bare nevnt så vidt i en stor oversikt til slutt. Fra sentralt hold understreker Oracle at de valgte å ikke delta i årets BI-rapport av to grunner. Den ene var feil tidspunkt, den andre var det veldige fokuset på selvbetjeningsanalyse. Til neste år skal de være tilbake med et mål om igjen å være i Gartners kvadrant over de ledende på forretningsinnsikt.

Oracle understreker at de har gjort mye på analyse det seneste året. Det ble lansert en rekke forbedringer på Oracle Open World. Det er særlig tilrettelegging for skytjenester, hvor Oracle ser på forretningsinnsikt som en tjeneste som et alternativ og kanskje bedre tilbud til ansatte som jobber med å forstå hva som skjer i markedet.

Oracle er ledende på å levere forretningsinnsikt fra skyen, eller som de påpeker fra sentralt hold: «Vi er ledende på markedet i å levere BI og analyse fra skyen.

For både IBM og Oracle ser for seg at forretningsinnsikt er en veldig bra oppgave for skytjenester. Da kan man betale for brukte ressurser, ikke bare lisenser for teoretiske brukere.

Bygget strukturer

De veletablerte på forretningsinnsikt dominerte basert på store rapporteringssystemer med analyse, først og fremst basert på tilrettelegging av data fra filer og databaser med uttrekk til datavarehus.

I varehuset var det bygget strukturer for hvilke data som skulle relateres til hverandre med detalj og summeringsnivåer. Dette ble så benyttet som analyse og rapporteringsgrunnlag. Brukerne kunne få det i fargeglade rapporter eller på dataskjermen. Alternativt ble det benyttet dashbord med grafisk informasjon over viktige nøkkelindikatorer.

Ved uforutsette og underlige resultater, ønsket brukerne å kunne dykke ned og studere detaljene, men det var ikke alltid så lett. Det var avhengig om detaljdataene var i varehuset. Store konsern delte derfor ofte opp datavarehuset i formålsorienterte mindre datavarehus, kalt «Data Marts» med tilhørende detaljer.

Utfordringen til Gartner er at de lett kan forvirre kundene. De sammenligner BI fra periode til periode. Det er leverandørene i den magiske kvadranten som teller. Det har nå liten relevans uten å gå dypt ned i detaljene. Leverandørene får store forklaringsutfordringer. Er de ikke lenger relevante? Gartner vil kunne komme i miskreditt. Andre analytikere som IDC og Forrester kan bli mer populære, for det gjelder for mange å ha en form for kontinuitet.

FÅTT: Salgsrådgiver Bjørn Austrheim i Rav med en selvbetjent analyse i IBM Cognos av alle forhold rundt James Bond. Biler, filmer, bilettsalg, damer, skurker, skuespillere kan alle relateres. IBM Cognos versjon 11 har fått grensesnittet til Watson Ana
FÅTT: Salgsrådgiver Bjørn Austrheim i Rav med en selvbetjent analyse i IBM Cognos av alle forhold rundt James Bond. Biler, filmer, bilettsalg, damer, skurker, skuespillere kan alle relateres. IBM Cognos versjon 11 har fått grensesnittet til Watson Analytics for at brukerne som kjenner verktøyet kan drive enkel selvbetjent analyse.

Andre dominerer

Det er helt andre enn IBM, Oracle, Sap og SAS Institute som dominerer. De er blitt visjonære på lik linje med en rekke ukjente selskaper, eksempelvis Pentaho som er innsiktselskapet til Hitachi Data Systems. Heltene til Gartner er nå Tableau, Qliktech og Microsoft.

Til tross for at produktene til de nye heltene ikke har blitt dårligere har de rykket nedover i den magiske kvadranten. Det tilsier at de ikke har like stor evne til å gjennomføre med sine verktøy brukernes arbeidsoppgaver som før omdefineringen.

-- Qlik Sense omfatter selvbetjent og utforskende analyse. Du må ha kjennskap til dataene for å få rask innsikt, sier Lars-Roar Masdal, daglig leder i Rav, spesialfirmaet for forretningsinnsikt.

Bwise og Rav er to ledende kompetansefirmaer innen forretningsinnsikt som har stor tiltro til programvaren til Qlick, både Qlik View og Qlik Sense. Nå foregår all utvikling på Qlik Sense.

Rav leverer også Tableau som har andre kvaliteter enn Qlik Sense. Tableau er forbilde for det meste av utviklingen på avanserte selvbetjeningsverktøy for innsikt.

-- Tableau er mer for fagfolk og går mer i detaljer. Verktøyet kan vise en trendutvikling basert på et «Scatter Plot», sier Ali Ahmad, analyse og visualiseringsspesialist i Rav.

Microsoft har klart å henge med. Gartner liker Microsoft på grunn av Power BI som kom i ny versjon sommeren 2015. Power BI Desktop fremheves som en betydelig forbedring. Microsofts fortrinn er koblingen til Excel og at løsningen levert i skyen.

-- Power BI er en nettskybasert tjeneste som lar deg analysere og visualisere data. Løsningen er enkel hvilket gjør at brukerne i stor utstrekning kan hjelpe seg selv uten å involvere spesialister. Det er enkelt å knytte seg mot et bredt spekter av datakilder på en intuitiv og forståelig måte, understreker Petter Merok, direktør for Azure i Microsoft.

Gjøres om igjen

Alle andre leverandører enn de tre er borte fra lederkvadranten. Veldig mange er i kvadranten for de visjonære. Oracle er ikke noe sted selv om Gartner vet de har analyseverktøy. Oracles konkurrent på en rekke områder, Salesforce, er derimot vurdert som en nisjeleverandør.

Gartner antyder hva som blir status i 2018. Da skal de fleste beviste brukere og analytikere ha tilgang til selvbetjeningsverktøy som tilrettelegger data for avansert analyse.

Ifølge Gartner har da selvbetjeningsverktøyene blitt mer omfattende eller inngår i et større analyseverktøy. Videre skal analyseverktøy for søk i store data utvikle seg til selvbetjening med tilrettelegging av data med utvidelser basert på naturlig språk, et kvasi engelsk i praksis.

Gartner fremhever at det er en gradvis overgang fra sentralt styrt, tilrettelagte analyser og rapporter til behovet for analytisk smidighet ved at analyser kan gjøres på stedet og gjøres om igjen basert på læring.

-- Verktøy som Qlik er ikke for «hvermansen», men for folk som skal finne ut noe mer om dataene. På grunn av et funn, kan det enkelt stilles nye spørsmål som generer nye svar som så kan avdekke eller avkrefte hypoteser eller teorier, hevder Lars Roar Masdal.

Forutsetningen er at verktøyene ikke krever tilrettelegging av data fra it-avdelingen eller er rapportorienterte. Brukere av eksempelvis Qlik fremhever at selv om Qlik er bra å bruke, krever det omfattende tilrettelegging av data for at det virkelig skal bli bra.

Spørsmålstegn

SAP understreker at virksomheter med en kompleks informasjonsarkitektur har utfordringer ved bruk av avanserte selvbetjente analyseverktøy uten betydelig involvering av it og setter

spørsmålstegn ved at Gartner synes å ta for lett på brukerforståelsen i forhold til datagrunnlaget.

Gartner vil derfor tilrettelegge for en ny kategori hvor rapporteringsverktøy for forretningsinnsikt vil bli vurdert mot hverandre. For de store kjente verktøyene mange virksomheter bruker blir ikke foreldet over natten.

-- Vi lever midt i en industriell revolusjon der den digitale økonomien krever at alle organisasjoner setter informasjon i høysetet. For å imøtegå dette fokuserer SAP på å gi en BI- og analyseplattform som kan levere troverdig innsikt som hele organisasjonen kan handle på, sier Per Haakon Lomsdalen, norsk sjef og nordisk driftsdirektør i SAP.

SAP understreker at informasjonen som benyttes av deres BI-system Business Objects skal være basert på pålitelige data og hensiktsmessig styring.

-- Vår plattform lar enhver organisasjon bevege seg sømløst gjennom hele BI-prosessen for å skape bedre inntjening, raskere innovasjon, lavere kostnader og ikke minst redusert risiko, hevder Per Haakon Lomsdalen.

KART MED DATA: Ali Ahmad, analyse og visualiseringsspesialist i Rav, viser en grafisk oversikt over undergrunnen i London hvor man med Tableau kan gå inn på en stasjon og få frem tilhørende opplysninger som hvor mange millioner reisende som bruker und
KART MED DATA: Ali Ahmad, analyse og visualiseringsspesialist i Rav, viser en grafisk oversikt over undergrunnen i London hvor man med Tableau kan gå inn på en stasjon og få frem tilhørende opplysninger som hvor mange millioner reisende som bruker undergrunnsstasjonen i året.

Oppdaterte data

Business Objects og Cognos vil være merkevarer for mange i flere år fortsatt, men ulempen er at unge nye fagfolk vil ha svar umiddelbart, ikke om en uke når dataene er trukket ut av filer og databaser og tilrettelagt for analyse og rapportering i mange dimensjoner.

Selv om nytt datamaskineri med data på flash og bruk av betydelig bearbeidingskapasitet er tilgjengelig, så er de fleste systemene rapporteringsorienterte selv om rapporten kommer daglig, ikke ukentlig eller månedlig. Daglige rapporter vil i første omgang hjelpe mye.

Forutsetningen er oppdaterte data. Her ligger det en stor utfordring. Det har liten verdi å kjøre en rapport hyppigere om ikke datagrunnlaget er blitt ajourført.

Konsekvensen er at det kreves et strategi og ingeniørarbeid for å tilrettelegge for data brukere kan benytte for å oppdage «hemmeligheter» som kan gi ny innsikt. Først må alle datakilder oppdages og analyseres. Dernest må de settes i sammenheng. Etter det skjer tilretteleggingen av data før selve analysearbeidet tar til.

Skal det bli effektivitet i analysearbeidet må datakildene flyttes fra disk til et raskere medium. Flash-lagring peker seg ut for oppbevaring. Det gir ytelsesforbedringer. Deretter skal data friseres for flytting til minne hvor analysene skal foregå.

Verdensledende

SAS er en verdensledende leverandør av Business Intelligence og Analytics-løsninger, skriver SAS selv. Analyseselskapet Gartner er ikke enig. Derfor er SAS i kvadranten for de visjonære, litt over SAP.

Ingen kan ta fra SAS Institute forståelsen og det matematiske grunnlaget for bearbeiding av data og analyse. Ulempen er bruksmåten. Det ligner lite på JMP som den andre grunnleggeren av SAS Institute tok frem.

Brukerbetjeningen på SAS Visual Analytics er ikke optimal fremhever brukere. Installasjon og administrasjon er veldig vanskelig skal man tro Gartner som fremhever at enkelhet mer og mer blir et kjøpskriterium.

SAS Institute påpeker at analysefirmaet Forrester kommer med motsatte funn. Så mye handler om hvordan BI skal defineres som et fagområde og hvor avgrensningene til andre områder skal foretas.

I Forrester Wave slås det fast at SAS Institute er en global leder innen avansert analyse og tilbyr en topp «Agile» BI-plattform.

-- SAS Institute har en berettiget global lederposisjon innenfor Business Intelligence og Analytics Platform-markedet. Vi opprettholder og øker vår markedsandel med en moderne produktlinje, spesielt innenfor SAS Visual Analytics og SAS Visual Statistics, sier Kåre Nygård, administrerende direktør i SAS Institute Norge og nordisk industriansvarlige for helse- og offentlig sektor.

Ikke vurdert

Både IBM og Oracles nyeste tilbud innen forretningsinnsikt er ikke vurdert av Gartner. Begge lanserte i desember, etter at Gartner hadde avsluttet med sitt arbeid med å innhente data fra leverandørene innen BI.

-- IBMs posisjon i Gartners kvadrant er kun basert på Watson Analytics, et produkt som hadde vært på markedet bare ni måneder da det ble evaluert. Vårt flaggskip Cognos Analytics oppfyller kravene til en moderne Business Intelligence plattform. Det henvender seg til forretningsbrukere, men det ble ikke tatt med i Gartners vurdering, sier Otto Backer Solberg, talsperson for IBM i Norge.

Det var lanseringsdatoen som ifølge en partner var 23. desember som medførte at IBMs nyeste tilbud ikke ble vurdert.

-- Samspillet mellom Cognos Analytics og Watson Analytics skaper sterke synergier og gir enda bedre brukeropplevelser. Det kommer dessverre ikke med i rapporten, fortsetter Otto Backer Solberg.

For Gartner ser på Cognos og Watson som to forskjellige tilbud. Håpet er at de skal samkjøres. Det er grensesnittet fra Watson Analytics som nå er blitt en del av Cognos Analytics versjon 11. Gartner fremhever at Watson er en av de få verktøyene som har «smart data discovery».

-- I lys av den kraftige veksten i innsamlede data, ser vi en sterk interesse for våre «analytics-løsninger». Sammenstilling og analyse av ulike typer data vil gi et betydelig bedre beslutningsgrunnlag som kan øke konkurransekraften, fremholder Otto Backer Solberg.

Rav gir IBM delvis rett. Rav tror ikke på bare Qlik og Tableau. Bruker kan noe annet, noe de har jobbet med i mange år. Rav har valgt også å støtte Cognos.

-- Alle eksisterende kunder med IBM Cognos Analytics kan nå drive enkel selvbetjent analyse med det verktøyet som de er velkjent med, påpeker Bjørn Austrheim, salgsrådgiver i Rav.