Lastet ned barneporno på jobben

En politimann er dømt til 75 dagers fengsel etter at han lastet ned barneporno på jobben.
Eidsvoll tingrett har dømt mannen, som er ansatt i Politiets data- og materielltjeneste, til fengsel i 75 dager - hvorav 15 dager ubetinget. Mannen er for tiden suspendert fra stillingen i politiet, og risikerer å miste jobben.

Da kollegene slo til mot mannen i begynnelsen av januar i år, var han i besittelse av over 1.000 barnepornografiske bilder på datamaskinen han disponerer på arbeidsplassen.

I sin forklaring sa han at det "ble en slags vane å bruke alle datamaskinene og laste ned og surfe på internett etter alle mulige slags opplysninger". Han betalte aldri noe for nedlastingen, men hadde heller ikke oversikt over nedlastingens omfang. I retten sa han at han verken hadde straffbar hensikt eller pedofil legning.

I dommen heter det også "at barnepornografi er et alvorlig samfunnsproblem, og at allmennpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon" .

Politiets Data- og materielltjeneste er et særorgan underlagt Politidirektoratet. De betjener blant annet lensmanns- og politietaten. Gjennom jobben har den nå barnepornodømte mannen hatt tilgang til nær sagt alt av datasystemer i politiet.