Lavere underskudd i Ementor

Driftsresultatet for fjerde kvartal endte på minus 53,5 millioner kroner. Det er en forbedring i forhold til i fjor.

Driftsinntektene havnet på 1 086 millioner kroner i fjerde kvartal, som er en reduksjon på 7,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes hovedsakelig relativt høyt produktsalg i Norge i fjerde kvartal 2004 og forventede konsekvenser av restruktureringstiltakene, ifølge en melding fra selskapet.

Serviceinntektene i det fjerde kvartal har øket både sammenlignet med tredje kvartal 2005 (8,1 prosent) og fjerde kvartal 2004 (4,7 prosent). Konsulentinntektene er redusert med 5,8 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2004. Den største reduksjonen er relatert til Business Solutions området i Danmark, hovedsakelig som følge av en reduksjon i antall konsulenter. Konsulentinntekter fra Infrastructure Solutions området er øket med 7,0 prosent sammenlignet med fjerde kvartal i fjor.

Bruttomarginen for det fjerde kvartalet på 36,8 prosent er forbedret fra 35,5 prosent i den samme perioden i fjor. Reduksjonen sammenlignet med tredje kvartal 2005 gjelder først og fremst en høyere andel av omsetningen fra produktsalg.

Mindre minus

Driftsresultatet for det fjerde kvartalet var minus 53,5 millioner kroner sammenlignet med minus 81,4 for den samme perioden i fjor, og minus 50,1 millioner for tredje kvartal 2005.

En restruktureringsavsetning på 40,2 millioner er regnskapsført som spesielle poster i det fjerde kvartal. Disse avsetningene gjelder hovedsakelig restruktureringstiltak i Norge og Sverige annonsert i forbindelse med rapporteringen for tredje kvartal.

Resultat før skatt for videreført virksomhet i det fjerde kvartalet var minus 61,4 millioner kroner, sammenlignet med minus 88,5 millioner for samme periode i fjor. Salget av outsourcingvirksomhetene i Norge og Sverige til ErgoGroup, bidro til et resultat fra avviklet virksomhet i fjerde kvartal på MNOK 86,8 (gevinst ved salget og en måneds konsolidert resultat). Resultat før skatt i det fjerde kvartalet var MNOK 25,4, sammenlignet med minus 59,0 for samme periode i fjor.

Les også: Ementor og Topnordic slår seg sammen