Lavtlønte tjener på hjemme-pc

En Gallup-undersøkelse gjort for IKT-Norge viser at ordningen med hjemme-pc virker etter intensjonen.

I undersøkelsen foretatt av TNS Gallup på vegne av IKT-Norge er 310 brukere av hjemme-pc-ordningen intervjuet. Et sentralt punkt i undersøkelsen er at ordningen gir økt digital kompetanse.

Totalt scorer ordningen 75 poeng (av 100) i forhold til hvor fornøyd man er. Differansen i poeng på kunnskap før og etter ordningen er 17 poeng, fra 61 til 78.

- Dette er over våre forventninger og gir oss et svar vi er meget tilfreds med, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge

Lettelse

Tilfredse er trolig også pc-leverandører som Dell og Fujitsu Siemens, som har vært med å finansiere undersøkelsen sammen med blant andre Telenor og Canon.

- Du kan si vi har fått et argument, så vi slipper å bare synse dersom noen skulle spørre oss, sier Fredrik Syversen til computerworld.no.

Hjemme-pc utgjør en betydelig del av omsetningen til pc-leverandørene.

Enkelte har ment at hjemme-pc er en unødvendig subsidiering  i et land med nær 90 prosent pc-dekning. Sverige har vurdert å avvikle ordningen, men forløpig videreført den. Danmark har gått videre med en variant der betingelsene er strammet inn.

Pluss for lavtlønte

Rundt en av tre brukere i underøkelsen hadde krav til kompetanseheving ved implementering av hjemme-pc i bedriften. Gjennomgående scorer de ansatte med krav til kompetanse høyere på spørsmål rundt positive virkinger.

Tidligere var kompetansekrav en forutsetning for å innføre hjemme-pc.

- Dette kravet ble fjernet da ordningen ble gjort om fra et tillegg til skatteloven til forskrift. Dette er Per-Kristian Foss sitt verk, sier Syversen som ikke er helt fornøyd med at dette kravet ble fjernet.

Undersøkelsen viser at hele husstanden får økt utbytte av ordningen når krav til kompetanse gjennomføres.

- Det er et signal til oss som bransje og norsk næringsliv om å ha større fokus på kompetansebiten ved innsalg og kjøp av hjemme-pc, sier Fredrik Syversen.

Små tall

Ifølge tallene i undersøkelsen er det husstander med lavere inntekter (200.000 til 400.000) som oppgir å ha størst kompetansemessig utbytte av hjemme-pc.

- Det er spesielt gledelig er at i gruppen med kun grunnskoleutdanning er kompetansehevingen på hele 27 poeng, sier Syversen.

Av de med husstandsinntekt mellom 200.000 og 400.000 mener 58 prosent de ikke ville hatt mulighet til å ha så moderne it-utstyr uten hjemme-pc-ordningen.

Men betydningen av disse tallene bør ikke overdrives. Totalt er det 15 respondenter i denne inntektsgruppen. Utvalget er derfor for lite til at man kan snakke om en tendens, sier Syversen.