Lcd vokser raskere enn antatt

Salget av 19 tommers lcd-skjermer har økt med 120 prosent fra det ene kvartalet til det andre.

Flate lcd-skjermer er blitt en hit. Tall fra analyseselskapet MekoDisplayCast viser at det reelle salget er dobbelt så stort som salgsvolumet analytikerne forventet ved årets start.

Men salget av 19 tommers flatskjermer skjer på bekostning av mindre skjermer. Omsetningen av 15 tommers skjermer er 72 prosent lavere i tredje kvartal i år i forhold til samme periode i fjor.

-- Dette viser at kundene er villige til å investere mer i skjermer når de føler de får noe igjen for investeringen, uttaler en representant for Meko.

Interessen for store skjermer er økende på tross av at prisen på slike skjermer er steget med 15 prosent den siste tiden.

For 17 tommers lcd-skjermer er bildet motsatt. Der regner analytikerne med at markedet er økt med 28 prosent nettopp på grunn av prisnedgang på skjermer i denne størrelsen, skriver Macworld.uk.