Ledelse og kjønn

Kvinneuniversitetet tilbyr et helt nytt lederprogram i samarbeid med Høgskolen i Hedmark.

Målet med studiet er å dyktiggjøre deg til lederoppgaver på ulike nivåer. Kvinneuniversitetets lederprogram er rettet mot kvinner og menn som ønsker lederkompetanse med spesielt fokus på kjønn og mangfold i organisasjoner.

Studiet består av 6 moduler, som hver gir 15 studiepoeng: Forståelse av kjønn, organisasjon og ledelse, ressursforvaltning og økonomi, personalledelse, innovasjon og ledelse i utvikling og endring.