LEDERUTFRORDRINGER: Christian Lorck i Dell EMC utfordrer ledervisjonene for digitale endringer. (Foto: Charles Williamsen)

LEDERUTFRORDRINGER: Christian Lorck i Dell EMC utfordrer ledervisjonene for digitale endringer. (Foto: Charles Williamsen)

Ledere og kunstig intelligens

KRONIKK: 3800 ledere fra hele verden mener at utdanningsinstitusjoner må gi studenter forutsetningene til å mestre jobber som ennå ikke finnes.

En undersøkelse utført av en uavhengig organisasjon for Dell Technologies viser betydningen av fremtidsrettet teknologi som kunstig intelligens og tingenes internett. Vi er midt oppi en enorm endring, og mer enn åtte av ti ledere mener at mennesker og maskiner vil jobbe som integrerte team i deres virksomhet innen fem år.

En tredjedel sier de allerede jobber på denne måten, med suksess. Allikevel er det delte meninger om hva det digitale skiftet innebærer:

•             Kun halvparten av lederne tror at automatiserte systemer vil frigjøre tiden deres

•             Mer enn fire av ti mener at de vil trives bedre i jobben når oppgaver i større grad kan delegeres til maskiner

•             Seks av ti mener skoler må ha større fokus på å lære studenter hvordan de skal lære fremfor hva de skal lære. Dette for å forberede dem på jobber som ikke eksisterer enda

Mangler visjon og strategi

De fleste virksomheter sliter med å holde tritt med endringenes tempo. Mange holdes tilbake av en utilstrekkelig digital visjon og strategi. Blant de mest utbredte barrierene er mangel på digitale ferdigheter og kunnskap, arbeidskultur som må endres, utdatert teknologi og lite kunnskap og erfaring med IT-sikkerhet.

Når ledere ser inn i krystallkulen, fremheves:

•             Behov for å engasjere ansatte i mål og strategier

•             Ledelsen må jobbe med digital endring

•             Kundeopplevelse må være på dagsorden, løsninger for selvbetjening er særlig relevant

•             Opplæring og mål for ansatte må synkes mot digitale mål og strategier

•             Prinsipper og teknologi for å støtte en ekstern og fleksibel arbeidsstyrke må på plass

•             Ansatte må tilegne seg større ferdigheter innen koding og bruk av programvare

•             Virksomheten må utnevne en ansatt som har ansvar for kunstig intelligens (AI)

Åtte av ti med AI/VR

Ledere uttrykker at de er trygge på hvilken hovedretning deres virksomhet må ta for å møte et nytt konkurransebilde. Sentrale faktorer her handler om valg av teknologi, der særlig AI og VR kommer med stort potensiale for å skape bedre kundeopplevelser. Deretter kommer behovet for å gå fra produkt til tjenester, og bygge et sikkert digitalt kringvern rundt virksomheten.

Oppskriften er nysgjerrighet gjennom forskning og utvikling, og ansatte som inkluderes med tydelige ansvar. Summen gjør at ledere må vente seg å investere mer i ny teknologi, og vite at virksomheten har en fremtidsrettet infrastruktur med nok datakraft. Et eksempel her er spådommen fra rapporten at investeringene i VR og AI vil tredobles innen fem år. Da går antallet virksomheter med nye typer intelligens fra 30- til 80 prosent.