Ledere tenker strategisk it

Ledere tenker strategisk it

To tredjedeler av norske næringslivsledere sier at it er en integrert del av forretningsstrategien.
Dette viser en undersøkelse utført for Cisco Strategy Group (CSG). 68 prosent av norske ledere svarer at bruk av it i stor eller meget stor grad er en integrert del av forretningsstrategien i deres virksomhet. Undersøkelsen er foretatt blant 400 norske bedrifter.

Undersøkelsen viser at norske ledere er kommet langt i bruken av informasjonsteknologi som strategisk verktøy. På spørsmål om hvorvidt informasjonsteknologi er en integrert del av virksomhetens forretningsstrategi, svarte 37,8 prosent at dette i meget stor grad var tilfelle. 31 prosent av de spurte svarte i stor grad. Og henholdsvis 5,5 prosent og 8,8 prosent svarte i meget liten grad og i liten grad på det spørsmålet.

-- Tallene viser at norske bedrifter for lengst har gjort spørsmål knyttet til anvendelse av it om til strategiske beslutninger, sier Matthias Peter som formann i CSG.