Lederjobben bør ikke være belønning

Lederjobben bør ikke være belønning

Feil valg av leder kan føre til at bedriften mister en god fagperson og får en dårlig sjef i stedet.
Fortsatt er det slik at en positiv karriereutvikling oftest innebærer å bli sjef på et eller annet tidspunkt. Økt lønn og prestisje er ensbetydende med å bli leder med personalansvar.

Slik er det også i it-avdelingen. Har du gjort en god jobb og vist faglig dyktighet, er sjansen stor for du ender opp som it-sjef, enten i din egen organisasjon eller i en annen bedrift. Det er uheldig, mener psykolog Ann Iren Drivdahl i kristiansandsbedriften Bedrift & personalpsykologi.

-- Ofte mister bedriften en god fagperson og får en dårlig leder igjen, sier Drivdahl.

Lese mennsesker

Å være dyktig fagperson og å være dyktig leder krever ulike egenskaper. Det bør være kjent for de fleste. Likevel syndes det ofte mot denne erkjennelsen når nye sjefer skal utnevnes. Alt for ofte er det å bli leder em belønning for å ha gjort en god faglig jobb.

-- Og så viser det seg at belønningen er noe de ikke er gode på, sier bedriftspsykologen

Mens fagmannen, eller -kvinnen, er god til å gå i dybden, må ledere i mye større grad har et "bredt fokus". Det kan være en stor overgang.

-- Den som er flink faglig fokuserer inn i skjermen og er ikke så oppmerksom på det som skjer rundt omkring.

Ifølge Drivdahl er en av de viktigste lederegenskapene å kunne lese mennesker, altså forstå hva som skjer med de ansatte. For it-eksperter er utfordringen å lese mennesker like godt som de leser og forstår dataspråket.

Lære fag

Å lede sterke fagfolk er et eget tema blant ledelsesteoretikerne. Det klassiske skillet går mellom dem som mener at sjefen bør være på topp faglig, og dem som hevder at sjefens viktigste oppgave er å få fram de gode egenskapene hos medarbeiderne.

Å sette seg i respekt hos de ansatte er en utfordring. Uten høy faglig kompetanse kan det være vanskelig. Og selv om de beste fagfolkene ikke nødvendig blir de beste lederne, er det heller ikke motsatt. Faglig dyktighet må ikke trekke i negativ retning når ny sjef skal utpekes, understreker Ann Iren Drivdahl.

-- Kommer du inn fra sidelinjen og skal lede sterke fagfolk, må du være villig til å lære mye om fagområdet, påpeker hun.

Anstendig behandling

Psykologene i Bedrift & personalpsykologi har vært bistått mange bedrifter i omorganiserings-, effektiviserings- og outsourcingsprosesser. Alt sammen kjente begrep i både it-selskaper og it-avdelinger.

Erfaringen tilsier at kunsten er å finne riktig person til riktig tid. Det er ikke sikkert at en person som er en sterk og karismatisk leder i en vekstperiode, er den rette til å lede omstrukturering og nedskjæringer.

Outsourcing er et hett tema i mange it-avdelinger. Ikke uventet nevner Drivdahl god informasjon til de ansatte som en viktig forutsetning for å få til en vellykket outsourcing. Ledelsen har lite å hente på å gå bak ryggen til folk.

-- Du har ingen garanti for at resultatet blir godt selv om du er flink til å informere. Men det handler jo også om å behandle folk på en anstendig måte, understreker hun.