INNOVATIV: Toppleder Marianne Andreassen i Statens lånekasse har vist at det er mulig å være innovativ i en sektor hvor rammene settes av politikere på Stortinget, mener HR Norge.

INNOVATIV: Toppleder Marianne Andreassen i Statens lånekasse har vist at det er mulig å være innovativ i en sektor hvor rammene settes av politikere på Stortinget, mener HR Norge.

Lederpris til Marianne Andreassen

Marianne Andreassen i Statens lånekasse for utdanning mottar HR Norges Lederpris for 2017. Hun får prisen blant annet for sin teknologi- og digitaliseringsledelse.

- Det er med stor ydmykhet jeg tar imot denne viktige utmerkelsen fra HR Norge, sier administrerende direktør Marianne Andreassen i Statens lånekasse for utdanning.

- Som alle andre må også Lånekassen tilpasse seg en ny virkelighet hvor kundene betjenes enklere og raskere gjennom digitalisering og der arbeidsoppgaver automatiseres.  I en slik prosess er lederskap krevende, og det gjør det enda mer gledelig å få en slik utmerkelse, sier hun.

HR Norges Lederpris er blitt delt ut siden 1989, og er blitt en institusjon i norsk arbeidsliv. Blant tidligere vinnere er blant annet Bjørn Kjos, Marit Breivik, Idar Kreutzer, Inger Ellen Nicolaisen, Hanne Tømta og Jan Vincents Johannessen.

Gjennomføringskraft

Juryen peker på at Marianne Andreassen som toppleder i Lånekassen her holdt et høyt tempo i gjennomføringen av moderniseringen av virksomheten. Målet har vært å bedre kundeopplevelsen, og resultatene viser at Lånekassen har oppnådd høy tillit og tilfredshet.

- Hun er en leder med stor gjennomføringskraft, klart blikk og motet til å stå løpet ut, sier juryleder Trude S. Husebø.

- Hun har vist at det er mulig å være innovativ i en sektor hvor rammene settes av politikere på Stortinget og er dyktig til å spille på lag med det politiske systemet.

Lånekassen har blitt en rollemodell for andre statlige virksomheter, og over 70 prosent av søknadene skjer nå helmaskinelt. Alle medarbeidere har nylig deltatt i utprøvingen av kunstig intelligens.  

- Offentlig sektor har store utfordringer med effektivisering og digitalisering. Lånekassen er et av unntakene. Virksomheten fremstår som fremoverlent og dynamisk, i skarp kontrast til det bildet som ofte tegnes av offentlige, byråkratiske organisasjoner. Øverste leder setter agendaen, og Marianne Andreassen har gjort det på en forbilledlig måte, sier jurymedlem Vibeke Hammer Madsen.

---------  

Utdrag fra juryens begrunnelse

I januar 2016 stod Marianne Andreassen på scenen på HR-konferansen for offentlig sektor på Lillehammer og holdt et forrykende foredrag om hva vi kan og bør gjøre for å heve produktiviteten i offentlig sektor. Tittelen på hennes foredrag var «Det går fremover i offentlig sektor, men altfor sakte».

I jobben som toppleder for Statens Lånekasse for utdanning har Marianne Andreassen derimot holdt et høyt tempo i gjennomføringen av et omfattende moderniseringsprogram. Omstillingsprosessens mål har vært å bedre kundeopplevelsen, og organisasjonen er blitt utfordret underveis gjennom at alle medarbeiderne har tatt i bruk kunstig intelligens for å lære og dermed kunne betjene kundene bedre. It-plattformen er i dag skybasert, og resultatet kan ses i økt samhandling mellom de ansatte og en stor og økende grad av selvbetjening fra låntakernes side.

Marianne Andreassen er en leder med stor gjennomføringskraft. Hun beskrives som en person med et klart syn på hva som kreves Hun er uredd og «står løpet ut». Når en prosess er besluttet, så gjennomføres den.

Hun har vist til fulle at det er mulig å være innovativ i en sektor hvor rammene settes av politikere på Stortinget.  Andreassen klarer å definere sitt handlingsrom på en tydelig måte, hun ser hva som er mulig innenfor de rammene som er lagt og er dyktig til å spille på lag med det politiske systemet. Hun ser – og får også sine interessenter til å se – hvordan teknologi og digitalisering er en forutsetning for at vi skal øke produktiviteten i offentlig sektor og for samfunnet som helhet.