- Legg ned Golf

- Legg ned Golf

Konsulentselskapet Capgemini anbefaler Forsvaret å legge ned Golf-programmet. I påvente av nye beslutninger har Golf det siste året kostet 100 millioner, uten at noe som helst har skjedd.

Capgemini anbefaler å legge ned Golf og flytte hele prosjektet inn under Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Det framkommer i en hemmeligstemplet rapport som Dagens Næringsliv har fått tak i.

Fram til og med 2005 har Golf kostet Forsvaret 1,588 milliarder kroner inkludert kostnader for nye prosjekter og drift av it-løsningen. Kost/nytte-verdien er så langt helt minimal, mener konsulentselskapet.

"Vi har vanskelig for å forstå den lave nytteverdien av investeringene i LP1 (leveranseprosjekt) og FP2 (forprosjekt) for LP2" skriver Capgemini i sin rapport som ble skrevet på oppdrag fra forsvarssjef Sverre Diesen, og levert i september i fjor.

100 millioner

It-løsningen, basert på SAP, leveres av IBM. Computerworld har tidligere avslørt at IBM har hatt stålkontroll på framgangen i Golf-prosjektet. Mange har etterlyst uavhengige evalueringer, og rapporten fra Capgemini kan derfor gå rett inn i beslutningsgrunnlaget for veien videre. I Statsbudsjettet lagt fram i høst ble det lagt opp til en nedtrapping av prosjektet.

LP1 har så langt kostet 341 millioner kroner. I LP1 inngår et økonomisystem som omfatter eksternregnskap og lønn. I tillegg til dette kommer ifølge rapporten påløpte kostnader for 220 millioner samt 117 millioner som IBM skal ha for å ferdigstille SAP-løsningen.

Siden høsten 2004 har Program Golf ventet på politiske beslutninger om prosjektets vei videre. Lønn og husleie til prosjektstaben må betales uansett, og ifølge rapporten koster dette Forsvaret 100 millioner kroner i året. Prosjektstaben består av rundt 100 ansatte i Forsvaret samt 10-15 konsulenter fra IBM.

Ifølge Capgemini har ambisjonsnivået for Golf vært for høyt. Konsulentselskapet anbefaler nå en delt løsning, der det i større grad blir gjenbrukt eksisteremde it-løsninger. Forsvaret bør bruke SAP på økonomi i kombinasjon med SAPs konkurrent IFS på logistikk og vedlikehold, mener Capgemini.

Overoptimisme

Magne Jørgensen ved Simula-senteret er trolig Norges fremste ekspert på it-prosjekter. Han ble nylig kåret til Europas beste it-forsker. Jørgensen er ikke overrakset over utviklingen i Golf-prosjektet.

- Først og fremst mislykkes man fordi dette er veldig, veldig vanskelig. I tillegg preges alle store it-prosjekter av overoptimisme, både når det gjelder nytteverdi og effekt. Når nytteverdien er vanskelig å måle, skaper det mer overoptimisme.

Jørgensen jobber akkurat nå med en studie av fenomenet overoptimisme.

- Det vitktigste problemet er egenlig banalt. Man planlegger steg for steg, og undervurderer effektene av det man ikke vet noe om. Og når det først er syltet ned store kostnader i prosjekter, er det vanskelig å gjøre noen uhildet vurdering, sier Jørgensen.