Lei en applikasjon

It-bransjens lisenspolitikk er i fundamental endring. Nå er det abonnementsmodeller som gjelder.
Ifølge IDC er programvareleverandørene i full gang med å fornye sine lisensmodeller. Analyseselskapet slår fast at mer en halvparten av aktørene i løpet av året sannsynligvis vil endre prispolitikken.

Trenden er drevet av både finansielle og industrielle faktorer, samt et betydelig krav fra kundene om lisensmodeller som adresserer bedriftens relle behov. Mange føler ifølge IDC at prisen de betaler ikke står i forhold til verdien de får tilbake.

-- Programvareleverandørene er stort sett enige i at den tradisjonelle modellen ikke lenger er velegnet. Programvaremarkedet vil bevege seg mot lisensmodeller som øker forutsigbarheten for leverandøren og som gjør det enklere for kundene å administrere lisensene, sier analytiker Amy Mizoras Konary i IDC.

I IDCs undersøkelsen oppgir 75 prosent av leverandørene at programvare-omsetningen er basert på modeller hvor det blir krevd en årlig forskuddvis lisens. Stadig flere vurderer imidlertid å gå over til en abonnementsbasert modell hvor det er den faktiske bruken som bestemmer prisen. Dette kan for eksempel faktureres per måned. 46 prosent av leverandørene og 26 prosent av kundene, tror slike modeller vil være mest vanlig i 2010.

Økt it-kompleksitet er også med på å sette nye lisensmodeller på agendaen. Ifølge IDC må middels store og store bedrifter i gjennomsnitt forholde seg til 40 ulike programvare-kontrakter. Hele 70 prosent oppgir at de tror denne kompleksiteten vil øke ytterligere.