Leikanger får ansvaret for MinSide

Leikanger får ansvaret for MinSide

Forvaltningsansvaret for MinSide legges til Norge.no i Leikanger i Sogn og Fjordane.
Når serviceportalen MinSide lanseres i desember vil forvaltningsansvaret legges til Norge.no i Leikanger i Sogn og Fjordane.

- Dette miljøet har det som kreves av fagkunnskap innovasjon og entusiasme for å kunne utvikle MinSide videre, sier moderniseringsminister Morten Andreas Meyer i en pressemelding.

Dette innebærer at det i første omgang blir lyst ut fem nye stillinger som skal besettes omgående. Det er Software Innovation som har kontrakten om utviklingen av MinSide og de skal også stå for driften.

- Hovedoppgaven for Norge.no blir i første omgang å samarbeide med leverandøren for å få en god driftsløsning, dernest å utvikle nye tjenester og innhold i portalen. Vi styrker budsjettet til Norge.no med 3,2 millioner kroner slik at de kan ivareta forvaltningsansvaret og ansette fem nye medarbeidere, sier statsråd Meyer.

- Denne beslutningen bekrefter regjeringens offensive lokaliseringspolitikk. Ikke minst ny teknologi muliggjør desentralisering av statlige kompetansearbeidsplasser, avslutter Meyer.

www.norge.no/minside/