Lengre til Brüssel

Lengre til Brüssel

Sogn og Fjordane har siden slutten av 90-tallet vært et de fremste it-fylkene i Norge. Ett av deres særpreg har vært spennende innsats i EU-sammenheng.
I årene fra 1998-2002 sa sentrale it-folk i Sogn og Fjordane at de opplevde at de hadde kortere vei til Brüssel og prosjektmidler enn til Oslo. Oslo var som en mellomstasjon å regne på vei ned til de virkelige store gutta.

Fylket har deltatt i mange spennende forskningsprosjekter i EU-sammenheng, og har hatt samarbeid med regioner både i Italia og Irland, innen det som har blitt kalt det fjerde og femte rammeprogrammet i EU-sammenheng.

Men i takt med EU-utvidelsen har også systemene endret seg, og lille Norge generelt og Sogn og Fjordane spesielt har blitt for små i den store sammenhengen. Forskningsinstitusjonen Vestlandsforsking har stått sentralt i utviklings- og forskningsarbeidet og som kontaktpunkt mellom fylket og EU.

Vanskeligere nå

-- Vi ser at det har blitt vanskeligere å nå frem. I EU vektlegger de større prosjekter og aktører og da har vi her i fylket lite å stille opp med. Da er det bare de største i Norge, som Telenor og SINTEF som har en sjanse, forteller forsker Svein Ølnes ved Vestlandsforsking.

Dette er også for tiden et tema i foraer knyttet til Norges Forskningsråd.

-- De krever nå så omfattende innsats og arbeid i forprosjektene før du i det hele tatt vet om du får støtte, at ingen her har mulighet til å investere så mye uten å vite sikkert at man får det tilbake, forklarer Ølnes.

Det er likevel ikke helt slutt på sogningenes EU-kontakt. Gjennom andre kanaler også initiert av EU, har flere prosjekter mottatt støtte fra regionale utviklingsfond.

Samarbeid

Sogn og Fjordane har i mange år hatt noe de kaller it-forum, en årlig samling initiert av fylkesmannen, der private, næringsliv og ulike offentlige aktører i fylket deltar. Forumet har ført til et samarbeidsklima i fylket litt utover det normale. Siste skudd på denne stammen er et bredbåndsforum.

-- Det har vært jobbet med bredbånd i fylket i flere år, men litt stykkevis og delt og i kriker og kroker. Under paraplyen it-forum er det nå dannet et bredbåndsforum. All bredbåndsaktivitet i hele fylket styres nå gjennom dette forumet, der det sitter representanter for både leverandører, næringsliv og kommuner og fylket, forteller Svein Ølnes.

Fremst blant samarbeidsprosjektene er Skolenettutbyggingen. Fase en bestod i å etablere slike nett for alle skoler og læreinstitusjoner i tre ulike regioner i fylket. Fase 2 som ble startet opp nå i mars skal sy disse regionene sammen til et nett.

-- Gjennom slikt samarbeid blir utviklingen effektiv. Vi kan stå samlet når det søkes midler, og Høykom og Høykom distrikt er sentrale virkemidler som blir brukt for å komme videre, forteller Ølnes.