Lenovo endrer kanalstrategi

Lenovo endrer kanalstrategi

Lenovo endrer sin tilnærming til kanalen i et forsøk på å effektivisere, forenkle og samordne markedsinnsatsen.

Lenovo endrer sin tilnærming til kanalen for at den skal bli mer effektiv, enklere og ikke minst mer samordnet mellom ulike markeder. Samtidig har selskapet besluttet å integrere kanalen i egen markedsorganisasjon.

Målsetningen med den nye tilnærmingen skal gi kanalen større eierskap til hele salgsprosessen, bedre støtte oppunder lokale planer og forsterket oppmerksomhet mot SMB- og forbrukermarkedet.

- Strategien åpner for en mer dynamisk tilpasning til markedet og raskere tilpasning til lokale forretningsbehov, sier Geir Erik Lian, leder av Lenovo Norge, i en presseuttalelse.

Selskapets kanalteam skalk fokusere på de definerte målgrupper, og samtidig bli enda mer tilgjengelig for kanalen. Den nye strategien er innført med stor suksess i blant andre Nord-Amerika og Japan.

I oktober 2009 la Lenovo om kanalstrategien Europa. Omleggingen bidro til en salgsvekst på 36 prosent gjennom kanalen i løpet av de tre første kvartalene av fjoråret.

Den nye tilnærmingen bygger videre på denne omleggingen som viet kanalkritiske områder større oppmerksomhet, ga sterkere motivasjon for vekst gjennom nye belønningssystemer og som forenklet og samordnede tiltak på tvers av markeder og lokale organisasjoner.